Pedagogický sbor Mgr. Jindřich Bláha

Vyučované předměty:
  • TV - Tělesná výchova
Konzultace: úterý 7:00–7:45

Kontakty:

Email: blaha@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 224

Kabinet: 109 (první patro)

► Ukončené vzdělání

  • FTVS UK – aprobace TV a ON

► Další ukončené vzdělání

  • Diplomovaný trenér LH – licence "A"

► Odborné certifikace

  • Instruktor lyžování
  • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky
  • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky pro žáky s PUP

► Absolvovaná školení a semináře

  • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny
  • Semináře LH – psychologie sportu, interpersonální vztahy