Pedagogický sbor PhDr. Romana Bukovská

Funkce: ředitelka školy
Vyučované předměty:
 • ČJL - Český jazyk a literatura
Konzultace: středa 14:00–15:00

Kontakty:

Email: bukovska@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 213

Kabinet: 015 (přízemí)

► Ukončené vzdělání

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

► Další ukončené vzdělání

 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Funkční studium II pro řídící pracovníky ve školství

► Odborné certifikace

 • Hodnotitel ústní a písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
 • Hodnotitel ústní a písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro žáky s PUP

► Absolvovaná školení a semináře

 • Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi
 • Právo a nový občanský zákoník
 • Podpora tvorby ŠVP
 • Jak psát a realizovat projekty a granty
 • Autoevaluace
 • Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky ve školství (Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti škol)
 • Hospitační činnosti ředitele školy
 • Vytváření a řízení školního informačního centra
 • Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy (Středisko společných činností AV ČR)
 • Práce s textem a mluvený projev v hodinách českého jazyka a literatury
 • Literatura četbou a interpretací (cyklus seminářů)
 • Konzultační semináře k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury
 • Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury
 • Příběh Pražského hradu
 • Evropská literární avantgarda 20. a 30. let 20. století
 • Vzdělávací seminář Pohřby českých panovníků
 • Školení poučených uživatelů (uživatelské ICT znalosti a dovednosti, úroveň Z, P0, P1 - Publikování na internetu, Databázové systémy)
 • Tvorba a správa webových prezentací
 • Základní neodkladná resuscitace a první pomoc dětí a dospělých

► Ostatní

 • Ředitelka školy se zapojila do projektu Cesta k výjimečnosti, který připravila a realizuje přední světová vzdělávací a poradenská společnost FranklinCovey. <div><img src="/uploads/file/cesta_k_vyjimecnosti.jpg" width="60%" alt="cesta k vyjimecnosti"></div>