Pedagogický sbor Ing. Jaroslav Fukátko

Funkce: garant předmětu elektronika (EN, EM), referent BOZP a PO, referent krizového řízení
Vyučované předměty:
 • KLP - Konstrukce lékařských přístrojů
 • EN - Elektronika
 • PRA - Praktická cvičení
 • APC - Aplikační cvičení
 • ZT - Zdravotní technika
Konzultace: pátek 7:00–7:45

Kontakty:

Email: fukatko@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 257

Kabinet: 040 (přízemí)

► Ukončené vzdělání

 • Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze

► Další ukončené vzdělání

 • ČVUT v Praze. Masarykův ústav vyšších studií. Doplňkové pedagogické studium psychologie, pedagogiky a didaktiky zaměřené na učitelství odborných předmětů, zakončené státní závěrečnou zkouškou

► Odborné certifikace

 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (§ 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.)
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky

► Absolvovaná školení a semináře

 • Školení poučených uživatelů (uživatelské ICT znalosti a dovednosti)
 • Dvoudenní odborný kurz montáže elektronických zabezpečovacích systémů firmy Jablotron, s. r. o.
 • Jednodenní odborný kurz montáže autoalarmů firmy Jablotron, s. r. o.
 • Základní neodkladná resuscitace a první pomoc dětí a dospělých
 • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny

► Ostatní

 • NAM systémy, a. s. - správa programového vybavení NAM NET-G
 • Vláknová optika pro výuku I, II
 • Bezpečnostní systémy I, II