Pedagogický sbor Adolf Leipert

Vyučované předměty:
  • PRA - Praktická cvičení
  • HSc - Hardware a sítě cvičení
Konzultace: pondělí 14:15–15:00, úterý 14:15–15:00

Kontakty:

Email: leipert@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 271

Kabinet: 038 (přízemí)

► Ukončené vzdělání

  • Střední průmyslová škola elektrotechnická

► Další ukončené vzdělání

  • SOU - provozní elektromontér
  • Doplňkové pedagogické studium

► Odborné certifikace

  • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (§ 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.)
  • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky

► Absolvovaná školení a semináře

  • Školení poučených uživatelů (uživatelské ICT znalosti a dovednosti, úroveň Z, PO, P1)
  • SMART Board