Pedagogický sbor Mgr. Pavel Sláma

Funkce: garant předmětu tělesná výchova, školní koordinátor EVVO (environmentální vzdělání, výchova a osvěta)
Vyučované předměty:
  • TV - Tělesná výchova
  • ZEK - Základy ekologie
Konzultace: středa 7:00–7:45

Kontakty:

Email: slama@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 224

Kabinet: 109 (první patro)

► Ukončené vzdělání

► Další ukončené vzdělání

  • Specializační studium pro koordinátory EVVO

► Odborné certifikace

  • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky

► Absolvovaná školení a semináře

  • Instruktor snowboardingu a lyžování
  • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny