Pedagogický sbor PhDr. Iva Vaněčková

Vyučované předměty:
 • ČJL - Český jazyk a literatura
 • ZSV - Základy společenských věd
Konzultace: středa 7:00–7:45

Kontakty:

Email: vaneckova@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 252

Kabinet: 207B (druhé patro)

Třídní učitel: E3.A

► Ukončené vzdělání

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

► Odborné certifikace

 • Hodnotitel ústní a písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
 • Hodnotitel ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro žáky s PUP
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části MZ pro žáky s PUP

► Absolvovaná školení a semináře

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • Jak učit literaturu v souvislostech
 • Konzultační semináře k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury
 • Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury
 • Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ k rozvoji klíčových kompetencí s ohledem na heterogenitu třídních kolektivů – prevence sociálně patologických jevů
 • Velká novela školského zákona
 • Zásady laické první pomoci
 • Současná česká literatura