Pedagogický sbor PaedDr. Marie Waissiová

Vyučované předměty:
  • MAT - Matematika
  • ZPV - Základy přírodních věd
Konzultace: pátek 14:15–15:00

Kontakty:

Email: waissiova@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 264

Kabinet: 124 (první patro)

► Ukončené vzdělání

  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy - obor matematika a chemie

► Další ukončené vzdělání

  • Pedagogická faktulta Univerzity Karlovy - rigorózní zkouška z didaktiky chemie

► Odborné certifikace

  • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky

► Absolvovaná školení a semináře

  • Školení poučených uživatelů (uživatelské ICT znalosti a dovednosti)
  • Semináře k výuce chemie (použití chemických látek, organické názvosloví, chemické látky a experimenty, využití biochemických poznatků)
  • Konzultační semináře pro předsedy maturitních komisí
  • Základní neodkladná resuscitace a první pomoc dětí a dospělých
  • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny