Aktuality

ROZŠÍŘENÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ VE ŠKOLE bukovska | 17. 09. 2020

S účinností od pátku 18. září 2020 rozšířilo MZ ČR povinnost nošení roušek na všechny prostory škol, tzn. také ve třídách o přestávce a během výuky. Studentům doporučujeme, aby si nosili dvě až tři roušky na den. Dále připomínáme základní hygienická pravidla:

  • důkladně si mýt ruce,
  • dodržovat rozestupy (např. na chodbě při čekání na vstup do odborné učebny, při konzumaci svačiny),
  • chránit si ústa a nos,
  • často a intenzivně větrat,
  • kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce,
  • omezit přímý kontakt s jinými osobami, zejména podávání rukou.

ZMĚNY V OMLOUVÁNÍ ABSENCE ŽÁKŮ hons | 04. 09. 2020

Vážení rodiče, Vážení zákonní zástupci, Vážení žáci,

v souvislosti se změnami ve školním řádu přecházíme od 1. 9. 2020 na systém elektronického omlouvání absence. Pro elektronické omlouvání absence budeme využívat systém Bakaláři (aplikaci Komens). Nezletilé žáky i nadále omlouvá zákonný zástupce. Zletilí žáci si veškerou absenci omlouvají sami.

V příloze této zprávy publikujeme návod na zadání omluvenek. Zároveň tento návod zmiňuje typické modelové situace z hlediska omlouvání absence. Vše vychází z aktuálního znění školního řádu, který byl schválen členy školské rady. Jeho aktuální znění je k dispozici na webu školy.

Třídní učitel každou přijatou elektronickou omluvenku potvrdí jako přečtenou zprávu. Zákonný zástupce/zletilý žák má možnost si u odeslané omluvenky zkontrolovat, že omluvenka byla přečtena.

Věříme, že nový systém omlouvání absence celý proces zefektivní.

Zpráva pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku

Zákonní zástupci žáků prvního ročníku obdrží přihlašovací údaje do systému Bakalář v průběhu září. Čekáme na aktualizaci všech matričních karet (e-mailové adresy). Do té doby prosím informujte třídního učitele o nepřítomnosti žáka e-mailem.

Elektronické omlouvání absence – stručný návod

Vodácký kurz – školní rok 2020/2021 hons | 19. 06. 2020

Podrobnosti o vodáckém kurzu přikládáme. 

Třídní učitelé vám sdělí podrobnosti o možnosti přihlášení.

Office Arena 2020 mullerova | 09. 06. 2020

Dva z našich žáků, Patrik Brabenec z I3C a Jiří Richter z I1D, se zúčastnili krajského kola soutěže Office Arena, kterou pořádá Microsoft a je přehlídkou umu s kancelářským balíkem. Jejich úkolem bylo zpracovat především dokumenty a tabulky na letošní téma "Robotizace". Oba odvedli skvělou práci a na výsledkové listině se umístili na 2. a 3. místě v rámci kraje. Doufáme, že se zúčastní i příští rok, vybojují zde 1. místo a podívají se do celorepublikového finále.
 
Dennis Ryšánek

Nová 3D tiskárna ve školní síti mullerova | 17. 01. 2020

Ve školní knihovně je nyní k dispozici nová 3D tiskárna.

Platby za 3D tisk se realizují formou kreditu stejně jako při tisku na síťové tiskárně v šatně.

Pravidla pro užívání tiskárny najdete zde.

Nabídka praxí a brigád mullerova | 11. 06. 2019

Na portálu Registr praxí najdete širokou nabídku praxí a brigád, vhodných i pro středoškolské studenty.