Aktuality

Informace pro žáky 2., 3. a 4. ročníků mullerova | 11. 09. 2019

V průběhu měsíce záři došlo ke změně oficiálních studentských mailů. Informace najdete v sekci studijních materiálů na intranetu školy ve složce 11_INFO.

Zastoupení naší školy v Evropském finále kybernetické soutěže mullerova | 10. 09. 2019

Ve dnech 8. října až 11. října se v rumunské Bukurešti uskuteční Evropské finále kybernetické soutěže (ECSC). Jedná se o soutěž v oblasti kybernetické bezpečnosti, které se účastní 20 národních týmů z celé Evropy, kromě jiných týmů zde bude soutěžit i národní tým z ČR. Máme velkou radost z toho, že členem tohoto celkem desetičlenného národního týmu je i žák naší školy Antonín Liška. Držíme jemu i celému národnímu týmu ČR palce, aby nás reprezentoval co nejlépe. Další informace jsou k dispozici na stránce https://www.kybersoutez.cz/ks_ecsc2019.html.

ERASMUS+ Odborné stáže v Anglii a v Irsku ve školním roce 2019/2020 mullerova | 11. 09. 2018

Informace pro zájemce z řad žáků 3. ročníků

V tomto školním roce opět pořádáme zahraniční odborné stáže pro žáky naší školy v Anglii a Irsku v rámci programu Erasmus+.

Podrobné informace o zahraniční stáži, kritéria výběru a přihlášku najdete v sekci studijních materiálů na intranetu školy ve složce 3_ZAHRANIČNÍ STÁŽ\2019_2020.

Přihlášky na odbornou stáž dodejte do 16. 9. 2019 Mgr. Lence Aoudj.

Výběr účastníků proběhne dne 18. 9. 2019 v kanceláři ZŘŠ Mgr. Müllerové. 

Výukový projekt Hamburk 2019 mullerova | 09. 09. 2019

Informace pro zájemce z řad žáků 3. a 4. ročníků

V průběhu druhého prosincového týdne se 4 vybraní žáci v doprovodu pedagoga zúčastní mezinárodního projektu Hackathon v partnerské škole Berufliche Schule ITECH v Hamburku. 

Podrobné informace o akci, kritéria výběru a přihlášku najdete v sekci studijních materiálů na intranetu školy ve složce 3_ZAHRANIČNÍ STÁŽ\2019_2020.

Přihlášky na účast v projektu dodejte do 13. 9. 2019 Mgr. Lence Aoudj.

Výběr účastníků proběhne dne 16. 9. 2019 v kanceláři ZŘŠ Mgr. Müllerové. 

Přihlašovací údaje do systému Bakaláři hons | 03. 09. 2019

Z důvodu migrace na novou doménu jsme provedli změnu přihlašovacích údajů do systému Bakaláři. Přihlašovací údaje budeme zákonným zástupcům předávat v průběhu září.

Nabídka praxí a brigád mullerova | 11. 06. 2019

Na portálu Registr praxí najdete širokou nabídku praxí a brigád, vhodných i pro středoškolské studenty.

Skupiny volitelných specializací pro žáky 3. ročníků ve školním roce 2019/2020 mullerova | 22. 06. 2018

Dokument s informacemi o zařazení žáků do skupin volitelných specializací jsou k dispozici v sekci studijních materiálů 6_VOLITELNE_PREDMETY. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA hons | 17. 04. 2019

V příštím školním roce pořádáme prostřednictvím CK VÝUKA JINAK poznávací zájezd s výukou anglického jazyka. Zájezd je přednostně určen pro budoucí 2. ročníky. Cena zájezdu je 6 955 Kč. Zájezd, který je částečně financován celoměstským grantem hlavního města Prahy, podmínkou účasti je výběrové řízení. Kritéria výběrového řízení:

  • žádné kázeňské opatření za 2. pololetí školního roku 2018/2019,
  • známka za 1. pololetí školního roku 2018/2019 z AJ a OA (maximálně za 3),
  • pořadí dodané přihlášky.

Přikládáme program a přihlášku. Termín odevzdání do přihlášky do 15. 5. 2019, kabinet 207A, platba dle pokynů v přihlášce.