Aktuality

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ, DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU, PRAVIDLA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ hons | 30. 03. 2020

Na základě mimořádného opatření MZ ČR se zakazuje s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato opatření platí do odvolání.

V této souvislosti:

 • se veškerá výuka ruší,
 • byly obědy centrálně odhlášeny.

Ředitelka školy vydává dodatek č. 1 ke školnímu řádu, který stanovuje práva a povinnosti v oblasti distančního vzdělávání.

Dále upřesňujeme pravidla distančního vzdělávání:

 • žáci a učitelé komunikují prostřednictvím nástroje MS Teams,
 • on-line výuka probíhá ve dnech a časech stálého rozvrhu hodin,
 • po zadání úkolu, testu, samostatné práce apod. je povinností učitele podat žákům zpětnou vazbu,
 • učitelům bylo doporučeno ukládat dlouhodobější úkoly, náročnější práce a hlavně oznámení o datu a času on-line výuky apod. do prostředí Microsoft Teams s dostatečným předstihem,
 • při vzdělávání žáků se SPU v distanční formě také platí doporučení PPP a povinností učitele je toto doporučení dodržovat.

Vedení školy

Poslední aktualizace: 30. 3. 2020, 19:00.

ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY mullerova | 18. 03. 2020

Termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) vyhlásí MŠMT v den, kdy bude oznámeno otevření středních škol. Poté ředitelka střední školy odešle pozvánku k JPZ, a to nejpozději 5 pracovních dní před jejím konáním, současně termín bude zveřejněn na internetových stránkách školy. Kritéria přijímacího řízení zůstávají v platnosti. JPZ koná uchazeč pouze jednou, a to ve střední škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Další informace jsou zveřejněny na stránkách MŠMT. Odkaz k dispozici zde.

Informace pro žáky 2. a 3. ročníků - smlouvy o odborné praxi mullerova | 16. 03. 2020

Vzhledem k opatřením týkajícich se provozu školy doporučuji všem žákům doručení smluv o odborné praxi elektronicky, pouze v nezbytných případech osobně v provozních dnech školy (pondělí, středa, pátek - 8:00 - 13:00).

V případě nutné komunikace ze strany firem je prosím odkazujte na mullerova@uzlabina.cz.

Termín odevzdání smluv o odborných praxích je 30. 4. 2020.

PROVOZ ŠKOLY hons | 16. 03. 2020

Vzhledem k aktuální situaci upravuje ředitelka školy provoz školy takto:

 • pondělí a středa: 8:00–13:00 (v tyto dny si žáci mohou přijít pro učebnice, které mají ve skříňkách)
 • úterý, čtvrtek, pátek: škola uzavřena.

Vedení školy

Poslední aktualizace: 30. 3. 2020, 19:00.

ZRUŠENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PRO UCHAZEČE O STUDIUM hons | 11. 03. 2020

V souvislosti s vydaným mimořádným opatřením MZ rušíme do odvolání přípravné kurzy. V případě, že bude provoz škol v nejbližší době obnoven, tak počítáme s tímto postupem. Na poslední lekci (tj. 6. 4. 2020) vrátíme účastníkům kurzu poměrnou část zaplaceného kurzovného v hotovosti (100 Kč za jeden nerealizovaný termín). V případě, že se situace bude vyvíjet jinak, budeme informace v souvislosti s přípravnými kurzy aktualizovat.

Pro přípravu žáky k přijímacím zkouškám doporučujeme například tyto vzdělávací aktivity:

 • vzdělávací program České televize (úterý a čtvrtek od 14:00),
 • https://learntube.cz/ (vybrané kurzy zdarma).

Vedení školy

Poslední aktualizace: 15. 3. 2020, 18:50.

XXXII. MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES hons | 28. 01. 2020

Společnost přátel a vedení školy Vás srdečně zvou na XXXII. MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES, který se uskuteční v úterý 5. 5. 2020 od 19:00 ve Velkém sále Lucerny. V případě, že nebude možné z důvodu mimořádného opatření uskutečnit ples v náhradním termínu, bude vstupné na ples vráceno proti vstupenkám po skončení opatření a po návratu žáků do školy.

STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ hons | 17. 02. 2020

Ve spolupráci s partnery školy nabízíme možnost studia vysoké školy v zahraničí. Podrobnosti přikládáme v následujícím dokumentu.

Nová 3D tiskárna ve školní síti mullerova | 17. 01. 2020

Ve školní knihovně je nyní k dispozici nová 3D tiskárna.

Platby za 3D tisk se realizují formou kreditu stejně jako při tisku na síťové tiskárně v šatně.

Pravidla pro užívání tiskárny najdete zde.

Nabídka praxí a brigád mullerova | 11. 06. 2019

Na portálu Registr praxí najdete širokou nabídku praxí a brigád, vhodných i pro středoškolské studenty.