Aktuality

Volba tématu maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí ve školním roce 2018/2019 mullerova | 22. 06. 2018

Témata a další pokyny pro maturanty jsou k dispozici v sekci studijních materiálů

W:\1_MATURITA\_Prakticka_maturita_1819\ MPOK_temata_prehled.xlsx.

 

 

ÚŽLABINSKÉ PIŠQWORKY hons | 21. 09. 2018

ERASMUS+ Odborné stáže v Anglii a v Irsku ve školním roce 2018/2019 - výběr účastníků mullerova | 19. 09. 2018

Zájemci o zahraniční stáž vyplní přihlášku, kterou odevzdají do 24. 9. 2018 koordinátorce projektu Mgr. Aoudj. Přihláška a informace o stáži jsou k dispozici na intranetu školy v sekci 3_ZAHRANIČNÍ_STÁŽE. 

Výběr účastníků bude dvoukolový, první kolo proběhne ve středu 26. 9. 2018 v kanceláři ZŘŠ Mgr. Müllerové. Harmonogram pro účastníky bude zveřejněn 25. 9. 2018 na intranetu školy v sekci 3_ZAHRANIČNÍ_STÁŽE a na nástěnce ve vestibulu školy. Výsledky 1. kola výběrového řízení budou zveřejněny na stejném místě do 3. 10. 2018.

ZÁJEZD – JIŽNÍ ANGLIE S VÝUKOU hons | 18. 09. 2018

Na přelomu září a října organizujeme zájezd s výukou pro žáky 2. ročníků. Organizační informace přikládáme.

Organizační schůzka proběhne pro účastníky zájezdu v pondělí 24. 9. 2018 od 14:20 ve sborovně školy. Schůzka je POVINNÁ pro všechny účastníky zájezdu.