Aktuality

TERMÍNY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK hons | 06. 05. 2021

V systému MS Teams byly zveřejněny termíny ústních maturitních zkoušek včetně obhajob maturitních prací. Studenti, kteří konají zkoušky v náhradním nebo opravném termínu, obdrželi tyto informace formou e-mailu.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY bukovska | 02. 05. 2021

Volby do školské rady se budou konat ve dnech 10. až 14. května 2021.

Oznámení o konání voleb.

Úprava rozvrhu hodin od 26. 4. 2021, testování žáků hons | 15. 04. 2021

Od 26. 4. 2021 dochází k úpravě rozvrhu hodin. Vybraná praktická výuka bude realizována prezenční formou. Dále je možné realizovat individuální konzultace, skupinové konzultace pro žáky 4. ročníku a všechny ostatní žáky ohrožené školním neúspěchem. Pro skupinové konzultace a obnovení prezenční praktické výuky platí povinné testování žáků. Podrobnosti byly zveřejněny pro žáky v prostředí MS Teams. Rodičům a zákonným zástupcům byly informace zaslány prostřednictvím systému Bakaláři.

Na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k povinnému testování žáků dochází s účinností od 3. 5. 2021 ke změně frekvence testování. Nově se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Jinak stále platí novela opatření ŘŠ 08/2021.

NOVÁ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY hons | 22. 01. 2021