Aktuality

Rozhodnutí o odvolání hons | 24. 05. 2019

U oboru Elektrotechnika vyhověla ředitelka školy v rámci autoremedury všem odvoláním. U oboru Informační technologie vyhověla ředitelka školy v rámci autoremedury odvoláním o nepřijetí do 160. místa. Ostatní odvolání budou podstoupena zřizovateli (Magistrátu hlavního města Prahy), který rozhodnutí zasílá přibližně ke konci června. Vzhledem k naplnění kapacity obou oborů není pravděpodobné, že zřizovatel vydá kladná rozhodnutí.

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARNÍ TERMÍN 2019 hons | 28. 04. 2019

Na nástěnce ve vestibulu školy a na intranetu školy byly zveřejněny rozpisy praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů, obhajoby maturitní práce z odborných předmětů a harmonogramy ústních maturitních zkoušek společné i profilové části. Dále byly zveřejněny termíny konzultací.

Opravné zkoušky, zkoušky v náhradním termínu pro 4. ročník hons | 07. 05. 2019

Harmonogram opravných zkoušek, zkoušek v náhradním termínu byl zveřejněn v systému Bakaláři (modul Opravné zkoušky), ve školním materiálech na intranetu a na nástěnce ve vestibulu školy. Požadavky k těmto zkouškám obdrželi žáci při předávání vysvědčení. Dále byly zveřejněny na intranetu školy.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA hons | 17. 04. 2019

V příštím školním roce pořádáme prostřednictvím CK VÝUKA JINAK poznávací zájezd s výukou anglického jazyka. Zájezd je přednostně určen pro budoucí 2. ročníky. Cena zájezdu je 6 955 Kč. Zájezd, který je částečně financován celoměstským grantem hlavního města Prahy, podmínkou účasti je výběrové řízení. Kritéria výběrového řízení:

  • žádné kázeňské opatření za 2. pololetí školního roku 2018/2019,
  • známka za 1. pololetí školního roku 2018/2019 z AJ a OA (maximálně za 3),
  • pořadí dodané přihlášky.

Přikládáme program a přihlášku. Termín odevzdání do přihlášky do 15. 5. 2019, kabinet 207A, platba dle pokynů v přihlášce.

Cyklistický kurz 2019 hons | 26. 02. 2019

Na konci školního roku pořádáme cyklistický kurz pro žáky 3. ročníků:

Informace - vodácký kurz 2019/2020 hons | 03. 04. 2019

Termín: 7.–13. 9. 2018, Vltava (kanoe, rafty)

 

Nutné věci: Stan (třeba do dvojic), spacák, karošku, boty do vody, pláštěnku, něco na hlavu (šátek), ešus, krém na opalování, čisté věci do města, osobní léky, průkaz pojištěnce (nebo jeho kopii), plavky, peníze,... a dobrou náladu.

Stravujeme se sami: vaříme na ohni, na svých vařičích, nebo jíme v bufetech. Každý den možnost dokoupení potravin.

Další informace u vyučujících TV.

Ahoj, zdraví JB.