Aktuality

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 hons | 24. 05. 2018

Obor Elektrotechnika

Žádostem o odvolání bylo vyhověno. Ve třídě jsou ještě 2 volná místa.

Obor Informační technologie - první kolo přijímacího řízení bylo uzavřeno

Kapacita tříd oboru Informační technologie je naplněna. Žádosti o odvolání uchazečů od pořadového čísla 149 budou podstoupena zřizovateli, který sám zákonné zástupce vyrozumí v měsíci červnu. Neúspěšným uchazečům doporučujeme přihlásit se ke studiu na jinou střední školu, která vypisuje další kola přijímacího řízení.

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – OBOR ELEKTROTECHNIKA hons | 22. 05. 2018

Rozhodnutí o přijetí je deklarováno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webové stránce školy a v budově školy. V souladu s § 60g školského zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v SPŠE, Praha 10, V Úžlabině 320 odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci mohou vyzvedávat osobně na studijním oddělení školy dne 22.–23. května 2018 od 7:30 do 15:30 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou nebo datovou schránkou.

Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo obor Elektrotechnika

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ (2018/2019) hons | 15. 05. 2018

Ve středu 13. června 2018 se konají od 17:30 v jídelně školy třídních shůzky rodičů žáků budoucích 1. ročníků. Informační dopis (rozdělení do tříd, potvrzení o studiu, volba druhého jazyka, další organizační informace) byl rozeslán dne 14. 5. 2018 na e-mailové adresy všech přijatých uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek.

OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU (TZV. DOKLASIFIKACE) hons | 22. 05. 2018

V aplikaci Bakaláři jsou zveřejněny termíny opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu pro žáky 4. ročníků.

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 + náhradní termín hons | 30. 04. 2018

Rozhodnutí o přijetí je deklarováno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webové stránce školy a v budově školy. V souladu s § 60g školského zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v SPŠE, Praha 10, V Úžlabině 320 odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci mohou vyzvedávat osobně na studijním oddělení školy dne 3. května 2018 od 7:30 do 15:30 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou nebo datovou schránkou.

Vzhledem k tomu, že někteří úspěšní uchazeči svůj úmysl vzdělávat se v naší škole nepotvrdí zápisovým lístkem, bude možné přijmout i některé z těch uchazečů, kteří nebyli přijati. Takoví uchazeči musejí nejprve proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Pokud nejsou žádné jiné důvody ke zpochybnění přijímacích zkoušek či konání správního orgánu, lze použít vzor odvolání, který škola připravila ke stažení. Odvolání musí splňovat všechny formální náležitosti stanovené zákonem a nemělo by být podáno dříve, než zákonný zástupce převezme rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení – obor Elekrotechnika

Výsledky přijímacího řízení – obor Informační technologie

Výsledky přijímacího řízení - obor Informační technologie (NÁHRADNÍ TERMÍN)

Výsledky přijímacího řízení – obor Technické lyceum

Výsledky přijímacího řízení – obor Informační technologie (dálková forma)

Úžasný úspěch "Úžlabiňáků" v krajském kole SOČ! hons | 25. 04. 2018

Naši studenti se dne 23. 4. 2018 jako každoročně úspěšně zúčastnili krajského kola SOČ, letos s obzvláště dobrým umístěním.  V oboru 10 (Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace) vyhrál 1. místo Tomáš Hančl (E4.A) a na 2. místě se umístil Tomáš Mezera (E4.A). V oboru 18 (Informatika) zvítězil Dominik Kadera (L4.D). Všichni tři studenti postupují do celostátního kola. Držme jim palce!

SOČ

Odborná stáž žáků v zahraniční – program Erasmus+ hons | 10. 05. 2018

V sobotu 12. května skupině 20 vybraných žáků začíná třítýdenní odborná stáž v zahraničí v anglickém Portsmouth a irském Corku. Žáci zde absolvují stáže v rámci své povinné odborné praxe na pozicích v oblasti elektrotechniky, IT a technické administrativy. Michal Lenc z E3.A informuje o zahraniční stáži v krátké článku na našem blogu.

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARNÍ TERMÍN 2018 hons | 02. 05. 2018

Na nástěnce ve vestibulu školy a ve školních materiálech byly zveřejněny rozpisy praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů, obhajoby maturitní práce z odborných předmětů a harmonogramy ústních maturitních zkoušek společné i profilové části.

SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ hons | 10. 05. 2018

Dne 20. 4. se 3 žáci naší školy zúčastnili Krajského kola v programování. V kategorii Programovací jazyky mládež žák Dominik Kadera ze třídy L4.D obsadil krásné 6. místo. Před ním získali více bodů výhradně žáci gymnázií.

V kategorii Tvorba webu žák Matěj Šmíd ze třídy I4.C obsadil skvělé 2. místo a žák Matyáš Koc ze třídy I2.D krásné 8. místo. Našim borcům k dosaženým výsledkům gratulujeme.

Vodácký kurz – školní rok 2018/2019 hons | 03. 04. 2018

Podrobnosti o vodáckém kurzu jsou přiloženy zde.

Cyklistický kurz 2018 hons | 19. 03. 2018

Na konci školního roku pořádáme cyklistický kurz pro žáky 3. ročníků: