Aktuality

SCHOLA PRAGENSIS 2020 bukovska | 27. 11. 2020

25. ročník veletrhu středních škol Schola Pragensis letos online https://prahaskolska.cz/schola-pragensis/

ORGANIZACE VÝUKY OD 25. 11. 2020 bukovska | 24. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 dochází ke změně organizace výuky:

 • Výuka tříd 4. ročníku probíhá prezenčně, s výjimkami. 
 • Výuka tříd 1. až 3. ročníku probíhá ve vybraných předmětech majících charakter praktického vyučování prezenčně, ve zbývajících předmětech distančně.

Rozvrh hodin a podrobnější pokyny jsou zveřejněny v MS Teams.

Pravidla omlouvání řeší školní (klasifikační) řád.

Od středy také zahajuje provoz školní jídelna:

 • Žáci 4. ročníků budou ke stravování přihlášeni hromadně.
 • Žáci 1. až 3. ročníků se ke stravování musí přihlásit sami.

Přihlášky obědů na www.strava.cz nebo reitermannova@uzlabina.cz

V celé budově platí přísná hygienická opatření. 

 

On-line konzultace hons | 13. 11. 2020

Třídní schůzky plánované na středu 18. 11. 2020 se ruší. Třídní schůzky nahrazují on-line individuální konzultace s učiteli. Podrobné informace byly zaslány prostřednictvím systému Bakaláři.

Připomínáme, jak mohou zákonní zástupci postupovat v případě, že učitel již nemá pro konzultaci volný termín: pokud již učitel nemá pro on-line konzultaci volný termín, oslovte ho individuálně e-mailem a domluvte se na jiném termínu on-line schůzky.

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – JARO 2021 hons | 12. 11. 2020

Současní žáci 4. ročníku mají přihlášky k maturitní zkoušce k dispozici v prostředí MS Teams spolu s dalšími informacemi. Nejpozději v týdnu od 16. do 20. 11. 2020 obdrží od třídních učitelů podrobnější informace k vyplnění přihlášek. Žáci, který opakují vybrané zkoušky, obdrželi podrobné pokyny prostřednictvím e-mailu ze dne 12. 11. 2020.  Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 27. 11. 2020.

Bianco přihláška (žáci mají k dispozici předvyplněné).

DISTANČNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ bukovska | 01. 10. 2020

Od středy 14. 10. 2020 přecházíme ve všech předmětech na distanční formu vzdělávání.

 • Distanční výuka bude vedena v prostředí Microsoft Office 365 dle rozvrhu hodin, respektive speciálního rozvrhu či suplování. 
 • Účast žáků na distančním vzdělávání je dle nařízení MŠMT i školního řádu povinná.
 • Žáci mají dále za povinnost pravidelně sledovat MS Teams, rozvrh hodin, respektive suplování.
 • Pro omlouvání absencí platí stejná pravidla jako při prezenčním vzdělávání (povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence). Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků omlouvají absenci v IS Komens v programu Bakaláři. 
 • Pro komunikaci s třídním učitelem, vyučujícím, pracovnicemi školního poradenského pracoviště nebo vedením školy použije zákonný zástupce či rodič zletilého žáka emailovou poštu.
 • Na dobu DV budou všem žákům centrálně odhlášeny obědy.
 • Podrobnější informace jsou zveřejněny v MS Teams.

Lyžařský kurz 2021 hons | 21. 09. 2020

Podrobnosti o organizaci lyžařského kurzu přikládáme.

Vážení rodiče, pokud jste přihlásili své dítě na lyžařský kurz, můžete začít zasílat úhrady ve výši 6 800 kč na účet školy. Všechny údaje potřebné k odeslání platby najdete na informačním letáku o lyžařském kurzu. Platby zasílejte do 31. 10. 2020.

Výzva k předložení cenové nabídky – denní úklidové práce ve škole hons | 09. 11. 2020

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizace akce Denní úklidové práce ve škole. Kompletní znění výzvy je k dispozici zde.

ROZŠÍŘENÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ VE ŠKOLE bukovska | 17. 09. 2020

S účinností od pátku 18. září 2020 rozšířilo MZ ČR povinnost nošení roušek na všechny prostory škol, tzn. také ve třídách o přestávce a během výuky. Studentům doporučujeme, aby si nosili dvě až tři roušky na den. Dále připomínáme základní hygienická pravidla:

 • důkladně si mýt ruce,
 • dodržovat rozestupy (např. na chodbě při čekání na vstup do odborné učebny, při konzumaci svačiny),
 • chránit si ústa a nos,
 • často a intenzivně větrat,
 • kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce,
 • omezit přímý kontakt s jinými osobami, zejména podávání rukou.