Aktuality

Výukový projekt „HACKATHON SMART CITY“ Hamburk + Praha hons | 21. 03. 2019

Od 25. 3. do 5. 4. 2019 bude na naší škole probíhat další aktivita v rámci projektu „UČÍME SE PRO PRAXI“ (součást programu ERASMUS+ STAFF MOBILITY ROK 2018 - 2020). Studenti z naší partnerské školy v Hamburku – BERUFLICHE SCHULE ITECH budou spolu s našimi studenty pracovat na projektu „HACKATHON SMART CITY“.

Hackathon smart city

Další jazyková příprava pro stážisty programu Erasmus+ 2018/2019 mullerova | 29. 11. 2018

Jazykové přípravné kurzy - odborné stáže Erasmus+
učebna 211, od 14:30 - 16:00

1/4 Portsmouth
29/4 Dublin

Volba zaměření pro 3. a 4. ročník pro žáky všech tříd 2.ročníku mullerova | 08. 03. 2019

V termínu od 11. 3. 2019 do 25. 3. 2019 proběhne volba specializací prostřednictvím ankety v systému Bakaláři.

Podrobné informace o volbě a rámcový obsah jednolivých specializací najdete v sekci studijních materiálů 6_VOLITELNE_PREDMETY.

Výsledné zařazení žáků do jednotlivých specializací bude zveřejněno do konce května.

VÝBĚROVÁ EXKURZE PRO ZÁJEMCE Z ŘAD ŽÁKŮ 2. AŽ 4. ROČNÍKU OBORU ELEKTROTECHNIKA mullerova | 07. 03. 2019

Czech Aviation Training Centre nabízí žákům naší školy návštěvu svého střediska na Letišti Václava Havla v Praze-Ruzyni s možností seznámit se s provozem střediska a vyzkoušet si letecké trenažery.

 Exkurze proběhne v úterý 26. 3. 2019 od 17:00 hodin.

Podrobnější informace na nástěnce ve vestibulu školy, přihlášky u ZŘŠ Mgr. Müllerové.

Doplňující volby do školské rady hons | 08. 03. 2019

Ředitelka školy vyhlašuje doplňující volby do školské rady. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti mullerova | 16. 11. 2018

Celkem 10 žáků 3. a 4. ročníku oboru Informační technologie úspěšně absolvovalo 2. kolo soutěže ve znalostech z oblasti kybernetické bezpečnosti. Všichni postupují do národního finále.

Blahopřejeme a přejeme úspěch v národním kole!

Obrovský úspěch našeho žáka – MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA hons | 12. 03. 2019

Z žádné třídy a z žádného ročníku se letos do MO kromě Františka Špačka z I2.B nikdo nepřihlásil, protože nebylo pro nikoho jiného možné zvládnout požadavek řešení 4 příkladů ze 6, natož se tím několik měsíců doma samostatně ve volném čase zabývat. František patří letos už do kategorii B – předposlední nejvyšší, a postupující náročnost kategorií se velmi zvyšuje. O to cennější je, že František zvládl velmi dobře nejen Domácí část, ale i Klauzurní část dne 29. 1., ve které, dá se říci, exceloval, kdy podle Ústředního výboru MO získal 17 bodů z 18 možných.

Jeho jednoduchý a přitom jednoznačný správný zápis řešení začíná být už příslovečný. Snad nejcennější je jeho umístění mezi nejlepší matematické olympioniky Prahy v kategorii B, mezi něž se řadí až na drobné výjimky v matematice vynikající studenti výhradně prestižních gymnázií z nezřídka matematických tříd. Gratulujeme k výbornému výsledku a přejeme hodně štěstí do krajského kola.

Cyklistický kurz 2019 hons | 26. 02. 2019

Na konci školního roku pořádáme cyklistický kurz pro žáky 3. ročníků:

Výzva k podání nabídky - oprava sociálního zařízení hons | 18. 03. 2019

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění na realizaci akce: Oprava sociálního zařízení.