Aktuality

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – STŘEDA 13. 11. 2019 hons | 04. 11. 2019

Ve středu 13. listopadu 2019 se konají od 17:30 třídní schůzky. Schůzka Společnosti přátel SPŠE se koná od 16:45 ve sborovně.

PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE – JARO 2020 hons | 06. 11. 2019

V týdnu od 11. 11. do 15. 11. 2019 obdrží žáci 4. ročníků přihlášky k maturitní zkoušce. Vyplněné přihlášky je třeba odevzdat třídnímu učiteli nejpozději do 29. 11. 2019. Žáci, kteří opakují vybrané zkoušky, mají přihlášky k dispozici na studijním oddělení.

Úžlabina slaví samet hons | 11. 11. 2019

V těchto dnech si  připomínáme  30. výročí „sametové revoluce“, jejímž  největším přínosem se stala možnost svobodného rozvoje společnosti.

Studenti a učitelé SPŠE si události převratných dnů od 17. 11. 1989  do 29. 12. 1989  připomenou několika akcemi.

  • Od 11. 11. 2019 bude ve vestibulu školy umístěno 14 závěsných panelů v rámci putovní výstavy „Střípky revoluce,“ kterou poskytuje organizace Post Bellum. Panely jsou koncipovány jako kombinace historických reálií s emotivními příběhy pamětníků. Dobová videa pamětníků a různé animace bude možno sledovat prostřednictvím mobilních telefonů díky prvkům tzv. rozšířené reality, které panely obsahují. Diskuze k výstavě proběhnou v rámci výuky ZSV.
  • Zájemci z řad studentů zhlédnou 27. 11. 2019 v rámci projektu Měsíc filmu na školách film Největší přání a zúčastní se následné besedy na téma „Co přinesl rok 1989,“ kterou povedou s PhDr. Prokopem Tomkem, Ph.D. z Vojenského historického ústavu v Praze.
  • Ve dnech 5. 12. a 6. 12. 2019 budou mít všichni žáci 3. ročníků možnost navštívit Knihovnu Václava Havla a prostřednictvím komentované prohlídky se seznámit s činností knihovny a připomenout si význam osobnosti Václava Havla.
  • Své poznatky, postřehy a dojmy z těchto vzpomínkových dnů budou moci studenti zpracovat formou referátů či prezentací, nejzajímavější referáty budou vystaveny na nástěnkách ve 2. patře, přinášejících informace o životě školy.

EVROPSKÝ TÝDEN ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ VET WEEK NA ÚŽLABINĚ hons | 30. 10. 2019

Erasmus

Přijďte se podívat na prezentace našich žáků – stážistů, kteří již mají zkušenosti s programem Erasmus +:

  • 6. listopad 2019, 15:00–18:00,
  • 7. prosinec 2019, 9:00–14:00.

 

Změna termínu - přípravné jazykové kurzy Erasmus+ mullerova | 21. 10. 2019

Změna termínu přípravného jazykového kurzu pro vybrané stážisty programu Erasmus+ odborné praxe  - středa 20.listopadu, učebna 211. 

Dublin 14:15
Portsmouth 15:00

Informace pro žáky 2., 3. a 4. ročníků mullerova | 11. 09. 2019

V průběhu měsíce záři došlo ke změně oficiálních studentských mailů. Informace najdete v sekci studijních materiálů na intranetu školy ve složce 11_INFO.

Zastoupení naší školy v Evropském finále kybernetické soutěže mullerova | 10. 09. 2019

Ve dnech 8. října až 11. října se v rumunské Bukurešti uskuteční Evropské finále kybernetické soutěže (ECSC). Jedná se o soutěž v oblasti kybernetické bezpečnosti, které se účastní 20 národních týmů z celé Evropy, kromě jiných týmů zde bude soutěžit i národní tým z ČR. Máme velkou radost z toho, že členem tohoto celkem desetičlenného národního týmu je i žák naší školy Antonín Liška. Držíme jemu i celému národnímu týmu ČR palce, aby nás reprezentoval co nejlépe. Další informace jsou k dispozici na stránce https://www.kybersoutez.cz/ks_ecsc2019.html.

Lyžařský kurz 2020 hons | 18. 09. 2019

Podrobnosti o organizaci lyžařského kurzu přikládáme.

Nabídka praxí a brigád mullerova | 11. 06. 2019

Na portálu Registr praxí najdete širokou nabídku praxí a brigád, vhodných i pro středoškolské studenty.