Aktuality

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - GYMNÁZIUM (1. kolo) bukovska | 19. 05. 2023

Vyhlášení výsledků: Gymnázium.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů je zveřejněn pod přiděleným registračním číslem (číslem jednacím) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Registrační číslo obdrželi zákonní zástupci v informačním dopise, který jim byl zaslán e-mailem na začátku května 2023.

Informace pro přijaté uchazeče

V souladu s § 60g školského zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve SPŠE, Praha 10, V Úžlabině 320 odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY můžete odevzdávat na studijním oddělení školy denně mezi 7:30-15:30 hod., popř. zaslat poštou.

Informace týkající se odvolání najdete na   https://www.uzlabina.cz/prijimaciRizeni

Odvolání se podává v podatelně školy nebo zasílá poštou či datovou schránkou.

Naléhavě prosíme zákonné zástupce, aby před podáním odvolání nezapomněli podepsat poslední část odvolání nazvanou  Zpětvzetí odvolání v případě nevyhovění odvolání ředitele/ředitelkou školy. Děkujeme.

LETNÍ ŠKOLA IT HRÁTEK - PŘIHLÁŠKY DO 23. 6. 2023 bukovska | 02. 05. 2023

Pro žáky pražských základních i středních škol jsme připravili LETNÍ ŠKOLU IT HRÁTEK. Projekt realizujeme v rámci OP VVV Implementace Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve vzdělávání, jehož zadavatelem je hl. město Praha (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106). Cílem projektu je podpora digitální gramotnosti žáků.

Během letních prázdnin se zájemci naučí, jak se programují hry a jak si mohou sami postavit a naprogramovat robota ze stavebnice, vyzkouší si technologii posledních let – virtuální realitu a prostřednictvím vědeckých experimentů porozumí, jak funguje svět kolem nás. To vše zábavnou formou během pětidenního pobytu na naší LETNÍ ŠKOLE IT HRÁTEK.

Termín akce : 28. 8 až 1. 9. 2023

Čas: 8:00-12:30 hod.

Místo konání: SPŠE V Úžlabině, Praha 10

Cílová (doporučená) skupina : žáci 8. a 9. tříd pražských ZŠ a 1. a 2. roč. pražských SŠ

Zdarma

Přihlášky: do 23. 6. 2023

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Iw_R_IGNR0iFNaFpxPZo2gPzFSFYGJ1LuJ_FP89sLlNUMzRWRk1MWlVURjZLNlNCTlJKTlNRM0NDWi4u

 

Těšíme se na vás!

 

 

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI hons | 19. 12. 2022

Naše škola obsadila v hlasování ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 1. místo ze všech středních škol v Praze. Ocenění hledá střední školy nejlépe připravující své absolventy na zaměstnání. Titul ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI udělují zástupci předních firem z celé České republiky. Ředitelka školy převzata ocenění na slavnostním zahájení veletrhu Schola Pragensis.

Škola doporučená zaměstnavateli

VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ VE FINÁLE ELEKTROTECHNICKÉ OLYMPIÁDY hons | 19. 12. 2022

Letošního ročníku Elektrotechnické olympiády se zúčastnilo 300 soutěžících (z nich bylo vybráno přibližně 20 autorů jednotlivých projektů). Do finálového kola bylo pozváno 9 studentů (z nichž bylo 5 z naší školy). Ve finále 10. ročníku Elektrotechnické olympiády obsadil:
  • 2. místo Lukáš Rajmont z E4.A s projektem Digitální AM vysílač,
  • 3. místo Jan Nevyhoštěný z E4.A s projektem Digitální generátor,
  • 4.–8. místo Jan Formánek z E1.A s projektem Zámek do skříňky,
  • 4.–8. místo Tomáš Janoušek z E4.A s projektem Samohrající Xylofon,
Děkujeme všem za výbornou reprezentaci školy a gratulujeme.
 
 

EO2022