Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 

Skladba předmětů maturitní zkoušky, pokusné ověřování

Maturitní předměty pro školní rok 2020/2021

Vybrané podmínky konání maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

Pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky

Maturitní témata

Maturitní seznam literární děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Anglický jazyk

Německý jazyk

Elektronika

Inteligentní elektroinstalace

Konstrukce lékařských přístrojů

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Elektrotechnika

Hardware a sítě

Software

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Informační technologie

Informatika a výpočetní technika

Matematika

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Technické lyceum

Maturitní témata pro opakující (školní rok 2019/2020)

Seznam četby ke zkoušce z ČJL (kritéria výběru stejná jako pro školní rok 2020/2021)

Elektronika

Konstrukce lékařských přístrojů

Software

Informatika a výpočetní technika

Matematika

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení – termín jaro/podzim 2021

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce

  • Do 1. prosince 2020  žák odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce včetně posudku z poradenského zařízení (týká se pouze žáka se SPU).
  • Do 20. prosince škola žákovi předá výpis z registru a žák potvrdí svým podpisem správnost údajů.

Termíny maturitních zkoušek