Maturitní zkoušky ve školním roce 2024/2025

Maturitní předměty pro školní rok 2024/2025

Vybrané podmínky konání maturitní zkoušky pro školní rok 2024/2025

Pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky 

Maturitní témata

Maruritní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Anglický jazyk

Německý jazyk

Elektronika

Inteligentní elektroinstalace

Řídicí technika

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Elektrotechnika

Hardware a sítě

Software

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Informační technologie

Maturitní témata a další informace pro náhradní a opravné zkoušky (školní rok 2023/2024)

Maturitní předměty pro školní rok 2023/2024

Vybrané podmínky konání maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024

Pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky

Maruritní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Anglický jazyk

Německý jazyk

Elektronika

Inteligentní elektroinstalace

Řídicí technika

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Elektrotechnika

Hardware a sítě

Software

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Informační technologie

Maturitní témata a další informace pro náhradní a opravné zkoušky (školní rok 2022/2023)

Maturitní předměty pro školní rok 2022/2023

Vybrané podmínky konání maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023

Pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky

Maturitní seznam literární děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Anglický jazyk

Německý jazyk

Elektronika

Inteligentní elektroinstalace

Řídicí technika

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Elektrotechnika

Hardware a sítě

Software

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Informační technologie

Maturitní témata a další informace pro náhradní a opravné zkoušky (školní rok 2021/2022)

Maturitní předměty pro školní rok 2021/2022

Vybrané podmínky konání maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022

Pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky

Elektronika

Inteligentní elektroinstalace

Hardware a sítě

Software

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Informační technologie

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení pro školní rok 2024/2025

Kritéria hodnocení pro školní rok 2023/2024

Kritéria hodnocení pro školní rok 2022/2023

Kritéria hodnocení pro školní rok 2021/2022

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce

  • Do 1. prosince žák odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce včetně posudku z poradenského zařízení (týká se pouze žáka se SPU).
  • Do 20. prosince škola žákovi předá výpis z registru a žák potvrdí svým podpisem správnost údajů.

Termíny maturitních zkoušek

  • jsou zveřejněny v celoročním plánu (postupně bude upřesňováno)