Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 

Skladba předmětů maturitní zkoušky, pokusné ověřování

Maturitní předměty pro školní rok 2022/2023

Vybrané podmínky konání maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023

Pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky

Maturitní témata

Maturitní seznam literární děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Anglický jazyk

Německý jazyk

Elektronika

Inteligentní elektroinstalace

Řídicí technika

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Elektrotechnika

Hardware a sítě

Software

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Informační technologie

Maturitní témata pro náhradní a opravné zkoušky (školní rok 2021/2022)

Elektronika

Inteligentní elektroinstalace

Hardware a sítě

Software

Praktická zkouška z odborných předmětů – obor Informační technologie

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení pro školní rok 2022/2023

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce

  • Do 1. prosince žák odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce včetně posudku z poradenského zařízení (týká se pouze žáka se SPU).
  • Do 20. prosince škola žákovi předá výpis z registru a žák potvrdí svým podpisem správnost údajů.

Termíny maturitních zkoušek

  • Termíny maturitních zkoušek jsou zveřejněny v celoročním plánu školy (bude postupně upřesňováno).