Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

  

Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat žáky do 1. ročníku těchto studijních oborů:

 Termín pro podání přihlášky ke studiu:

  • do 1. března 2021

Tiskopis přihlášky:  Přihláška ke studiu

Podmínky přijetí ke studiu

  1. Výsledky prospěchu na základní škole, tj. vysvědčení celé 8. třídy a první pololetí 9. třídy. Bodově zvýhodňujeme známky z matematiky, fyziky a částečně českého jazyka. Bodově zvýhodňujeme úspěšnou účast v soutěžích a olympiádách v 8. nebo 9. třídě ve vybraných předmětech (matematika, fyzika, informatika apod.) a zájem o obor v mimoškolních aktivitách. Posledním kritériem je stupeň z chování.
  2. Výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky z matematiky (70 min.) a ČJL (60 min.). Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %.

Pro vyhodnocení kritérií přijímacího řízení používáme program, který vytvořila profesorka školy Mgr. L. Dobešová.

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději do konce ledna 2021.

Testová zadání k procvičování naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

Termíny přijímacích zkoušek:

  • 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
  • 2. termín: úterý 13. dubna 2021 

Dotazy: