Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 

 

 

 

Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat žáky do 1. ročníku těchto studijních oborů:

 

Podmínky přijetí ke studiu

  1. Výsledky prospěchu na základní škole, tj. vysvědčení celé 8. třídy a první pololetí 9. třídy. Bodově zvýhodňujeme známky z matematiky, fyziky a částečně českého jazyka. Bodově zvýhodňujeme úspěšnou účast v soutěžích a olympiádách v 8. nebo 9. třídě ve vybraných předmětech (matematika, fyzika, informatika apod.) a zájem o obor v mimoškolních aktivitách. Posledním kritériem je stupeň z chování.
  2. Výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky z matematiky (70 min.) a ČJL (60 min.). Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %.

Pro vyhodnocení kritérií přijímacího řízení používáme program, který vytvořila profesorka školy Mgr. L. Dobešová.

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději do konce ledna 2021.