Celoroční plán

1. pololetí

Září 2018
3. 9. pondělí 7:45 všichni Zahájení školního roku
3.–4. 9. pondělí–úterý 7:30–11:30 1.–4. ročník Přihlášení ke stravování, placení obědů. První ročník podle harmonogramu.
4. 9. úterý 7:45–9:25 1., 2. a 3. ročník Třídnické práce, školení ochrana člověka
7:45 E4.A, I4.B, I4.C Školení vyhl. 50, bezpečnost práce
5. 9. středa 7:45–9:25 1., 2. a 4. ročník Třídnické práce, školení ochrana člověka
7:45 E3.A, E3.B, L3.E Školení vyhl. 50, bezpečnost práce
10:35 I3.C, I3.D Školení vyhl. 50, bezpečnost práce
8.–14. 9. sobota–pátek   výběr žáků Vodácký kurz na Vltavě
6. 9. čtvrtek 7:45 1.–4. ročník Výuka dle rozvrhu
11:30–14:20 jídelna Zahájení provozu školní jídelny - výdej obědů
6. 9. čtvrtek dle rozpisu absolventi 4. ročníku Jednodenní praktická maturitní zkouška
11.–12. 9. úterý–středa dle rozpisu absolventi 4. ročníku Ústní maturitní zkouška společné a profilové části – podzimní termín
17. 9. pondělí 14:05–15:00 1.–4. ročník Burza učebnic
12.–14. 9. středa–pátek   1. ročník Adaptační kurz – Blaník
21.–27. 9. pátek–čtvrtek   4. ročník Výběr témat maturitní práce s obhajobou
28. 9. pátek     Státní svátek
30. 9.–6. 10. neděle–sobota     Zahraniční zájezd – Anglie s výukou
Říjen
3. 10. středa 14:30 výběr žáků 4. ročníku Losování témat maturitní práce s obhajobou
22. 10. pondělí 17:00   Schůzka školské rady
29.–30. 10. pondělí–úterý     Podzimní prázdniny
31. 10. středa     Předání podepsaných zadání maturitních prací žákům
Listopad
7. 11. středa 15:00–18:00   Den otevřených dveří – 1. termín
14. 11. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    16:45   Schůzka zástupců Společnosti přátel
    17:30   Třídní schůzky rodičů
22.–24. 11. čtvrtek–sobota     Schola Pragensis – prezentace školy (Kongresové centrum)
do 30. 11. pátek   4. ročník První povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
Prosinec
1. 12. sobota 9:00–14:00   Den otevřených dveří – 2. termín
do 3. 12. pondělí   4. ročník Uzávěrka podání přihlášek k MZK 2019 – jarní termín
20. 12. čtvrtek   celá škola Divadelní představení

21. 12.

pátek   celá škola Ředitelské volno
22. 12.–2. 1. sobota–středa   celá škola Vánoční prázdniny
Leden 2019
3. 1. čtvrtek 7:45   Zahájení vyučování dle rozvrhu po vánočních prázdninách
10. 1. čtvrtek 15:00–18:00   Den otevřených dveří – 3. termín
18. 1. pátek     Uzavření klasifikace za 1. pololetí
19.–25. 1. sobota–pátek   1. ročník Lyžařský kurz – Kobylnice, Hochficht
23. 1. středa   všichni vyučující Pololetní pedagogická rada
31. 1. čtvrtek   ředitelka školy Vyhlášení jednotných kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
31. 1. čtvrtek     Ukončení 1. pololetí – vydání výpisů z vysvědčení

 2. pololetí

Únor 2019
1. 2. pátek     Pololetní prázdniny
18.–24. 2. pondělí–pátek     Jarní prázdniny
5. 2. úterý 15:00–17:00   Den otevřených dveří – 4. termín
 8. 2.  pátek 19:00   XXXI. Maturitní ples 4. ročníků a imatrikulace 1. ročníků
Březen
1. 3. pátek     Poslední termín odevzdání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na SPŠE
18. 3. pondělí do 15:30 4. ročník Odevzdání dlouhodobé maturitní práce
13. 3. středa 18:00   Akademie školy
29. 3. pátek   4. ročník Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl – jarní termín MZK
Duben
3. 4. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    16:45   Schůzka zástupců Společnosti přátel
    17:30   Třídní schůzky rodičů
10. 4. středa   4. ročník PP z ČJ
11. 4. čtvrtek   4. ročník PP z cizích jazyků
18.–22. 4. čtvrtek–pondělí     Velikonoční prázdniny
12.–26. 4.     vedení školy Přijímací zkoušky uchazečů o studium – 2018/2019
23. 4. úterý do 14:30 vyučující 4. roč. Uzavření klasifikace všech tříd 4. ročníků
24. 4. středa   vyučující 4. roč. Závěrečná pedagogická rada 4. ročníků
30. 4. úterý od 8:30 všichni žáci Sportovně zábavné dopoledne (poslední zvonění)
  4. ročník Předání učeben a šatnových skříněk tříd 4. ročníků, vydání vysvědčení
Květen
1. 5. středa     Státní svátek
2.–15. 5. čtvrtek–středa   4. ročník Společná část maturitní zkoušky - jarní termín (DT, PP)
        Konzultace pro 4. roč., příprava k profilové MZK
8. 5. středa     Státní svátek
13 .5. pondělí 7:45   Praktická maturitní zkouška – E4.A, I4.B
14. 5. úterý 7:45   Praktická maturitní zkouška – I4.C
14. 5.–1. 6.      výběr žáků Zahraniční odborná praxe
20.–31. 5. pondělí–pátek    2. a 3. ročníky Odborná praxe 2. a 3. ročníků – ČR
1. ročník, L2.E, výběr žáků Výuka dle náhradního rozvrhu
20.–24. 5. pondělí–pátek   4. ročník Obhajoby DMP a ústní MZK – dle časového harmonogramu - E4.A, I4.B
27.–31. 5. pondělí–pátek   4. ročník Obhajoby DMP a ústní MZK – dle časového harmonogramu - I4.C, L4.D
Červen
3.–21. 6. pondělí–pátek   výběr žáků Zahraniční odborná praxe
5. 6. středa   výběr žáků StreTech 2018 – prezentace středních škol na ČVUT
12. 6. středa od 17:30   Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníků (2019/2020)
20. 6. čtvrtek   všichni vyučující Uzavření klasifikace za 2. pololetí
25. 6. úterý     Uzávěrka podání přihlášek žáků k MZK pro podzimní termín
        Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl – podzimní termín MZK
24. 6. pondělí   ředitelka školy Jmenování místopředsedů a dalších členů mat. komisí - podzimní termín
  všichni vyučující Závěrečná pedagogická rada 1.–3. ročníků
    Poslední den výuky podle rozvrhu
    Poslední den provozu školní jídelny
24. 6. pondělí do 11:00   Termín odevzdání dlouhodobé maturitní práce – podzimní termín
25. 6. úterý     Školní akce
26. 6. středa   1.–3. ročník Sportovní dopoledne
27. 6. čtvrtek     Předávání učeben, kontrola šatnových skříněk, ostatní třídnické věci
28. 6. pátek 7:45   Závěr školního roku, vydání vysvědčení

Platnost 3. září 2018