Celoroční plán

1. pololetí

Září 2022
1. 9. čtvrtek  7:45 všichni Zahájení školního roku
1.–2. 9. čtvrtek–pátek 7:30–11:30 1.–4. ročník Přihlášení ke stravování, placení obědů. První ročník podle harmonogramu.
1.–5. 9. čtvrtek–pondělí     Konání písemné části MZK na spádových školách
2. 9. pátek 8:00 1. ročník Přivítání žáků 1. ročníku
2. 9. čtvrtek   1.–4. ročník Třídnické práce, školení ochrana člověka, školení bezpečnosti (3. a 4. ročník).
5. 9. pondělí 7:45 1.–4. ročník Výuka dle rozvrhu
11:30–14:20 jídelna Zahájení provozu školní jídelny - výdej obědů
5.–9. 9. pondělí–pátek   4. ročník Volba formy praktické maturitní zkoušky
8.–9. 9. čtvrtek–pátek   absolventi 4. ročníku Praktická maturitní zkouška – podzimní termín
12.–14. 9. pondělí–středa dle rozpisu absolventi 4. ročníku Ústní maturitní zkouška společné a profilové části – podzimní termín
14. 9. středa 14:05–15:00 1.–4. ročník Burza učebnic
21.–23. 9. středa–pátek   1. ročník Adaptační kurz – Zbraslavice
26.–30. 9. pondělí–pátek   4. ročník Výběr témat maturitní práce s obhajobou
28. 9. středa     Státní svátek
Říjen
5. 10. středa 14:30 výběr žáků 4. ročníku Losování témat maturitní práce s obhajobou
7. 10. pátek 14:30 4. ročník Odevzdání přihlášky k maturitní práci s obhajobou vedoucímu práce
17. 10. pondělí 17:00   Schůzka školské rady
24.–25. 10. pondělí–úterý     Ředitelské volno
28. 10. pátek     Státní svátek
26. a 27. 10. středa a čtvrtek     Podzimní prázdniny
Listopad
1. 11. úterý     Předání podepsaných zadání maturitních prací žákům
9. 11. středa 15:00–17:00   Den otevřených dveří – 1. termín
17. 11. čtvrtek     Státní svátek
23. 11. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    16:45    Schůzka zástupců SRPŠ
    17:00–19:10   Třídní schůzky rodičů
24.–26. 11. čtvrtek–sobota     Schola Pragensis – prezentace školy
do 25. 11. pátek   4. ročník První povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
Prosinec
3. 12. sobota 9:00–14:00   Den otevřených dveří – 2. termín
do 1. 12. čtvrtek   4. ročník Uzávěrka podání přihlášek k MZK 2023 – jarní termín
23. 12.–2. 1. pátek–pondělí   celá škola Vánoční prázdniny
Leden 2023
3. 1. úterý 7:45   Zahájení vyučování dle rozvrhu po vánočních prázdninách
10. 1. úterý 15:00–18:00   Den otevřených dveří – 3. termín
do 13. 1. pátek   4. ročník Druhá povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
19.–22. 1. čtvrtek–neděle   2. a 3. ročník Prodloužený lyžařský víkend
20. 1. pátek     Uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
31. 1. úterý   ředitelka školy Vyhlášení jednotných kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
31. 1. úterý     Ukončení 1. pololetí – vydání výpisů z vysvědčení

 2. pololetí

Únor 2023
3. 2. pátek     Pololetní prázdniny
6.–10. 2. pondělí–pátek     Jarní prázdniny
16. 2. čtvrtek 15:00–18:00   Den otevřených dveří – 4. termín
Březen
do 1. 3. středa     Poslední termín odevzdání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na SPŠE
do 3. 3.  pátek   4. ročník Třetí povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
20. 3. pondělí do 15:30 4. ročník Odevzdání dlouhodobé maturitní práce
29. 3. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    16:45   Schůzka zástupců Společnosti přátel
    17:00-18:30   Individuální konzultace s učiteli
31. 3. pátek    4. ročník Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl – jarní termín MZK
Duben
 4. 4.     4. ročník PP z ČJ
5. 4.     4. ročník PP z cizích jazyků
6.–10. 4. čtvrtek–pondělí     Velikonoční prázdniny
20. 4. čtvrtek   4. ročník Uzavření klasifikace a absence 4. ročníku
24. 4. pondělí   vyučující 4. ročníku Závěrečná pedagogická rada 4. ročníku
28. 4. pátek   všichni žáci Sportovně-zábavné popoledne (poslední zvonění)
        Předání učeben a šatnových skříněk tříd 4. ročníků
        Vydání vysvědčení třídám 4. ročníků
Květen
2.–5. 5. úterý–pátek   4. ročník  Maturitní zkouška společné části (didaktické testy - CERMAT)
 8.–12. 5. pondělí–pátek    4. ročník Konzultace, příprava k profilové části MZ
do 12. 5. pátek   4. ročník  Čtvrtá povinná konzultace maturitní práce s obhajobou
 9.–12. 5.  úterý–pátek     4. ročník  Praktická maturitní zkouška
      1.–3. ročník Toulky Prahou s Úžlabinou - kulturní den
22. 5.–2. 6 pondělí–pátek    2.–3. ročník Odborná praxe 2. a 3. ročníků - ČR
        Výuka 1. ročníků dle náhradního rozvrhu
22.–26. 5.   pondělí–pátek   E4.A, I4.D Ústní maturitní zkoušky včetně obhajob
29. 5.–2. 6.  pondělí–pátek   I4.B, I4.C Ústní maturitní zkoušky včetně obhajob
Červen
7. 6. středa   4. ročník Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
14. 6. středa 17:30    Třídní schůzky nových 1. ročníků
19. 6. pondělí     Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
21. 6. středa     Závěrečná pedagogická rada
23. 6. pátek     Uzávěrka podání přihlášek žáků k MZ pro podzimní termín
        Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl - podzimní
26. 6. pondělí     Poslední den výuky podle rozvrhu
27. 6. úterý   1.–3. ročník Sportovní den
28. 6. středa   1.–3. ročník Kulturní den
29. 6. čtvrtek   1.–3. ročník Předávání učeben, šatnových skříněk, ostatní třídnické věci
30. 6. pátek   1.–3. ročník Vydání vysvědčení