Celoroční plán

1. pololetí

Září 2023
4. 9. čtvrtek  7:45 všichni Zahájení školního roku
4.–5. 9. pondělí–úterý     Konání písemné části MZK na spádových školách
4.–8. 9. pondělí–pátek   1. ročník Adaptační kurz
5. 9. úterý   2.–4. ročník Třídnické práce, školení ochrana člověka
6. 9. středa 7:45 2.–4. ročník Výuka dle rozvrhu
11:30–14:20 jídelna Zahájení provozu školní jídelny - výdej obědů
4.–8. 9. pondělí–pátek   4. ročník Volba formy praktické maturitní zkoušky
6. 9. středa   absolventi 4. ročníku Písemná práce z ČJL
7.–8. 9. čtvrtek–pátek   absolventi 4. ročníku Praktická maturitní zkouška – podzimní termín
13.–14. 9. středa–čtvrtek dle rozpisu absolventi 4. ročníku Ústní maturitní zkouška společné a profilové části – podzimní termín
13. 9. středa 14:05–15:00 1.–4. ročník Burza učebnic
25.–27. 9. pondělí–středa   4. ročník Výběr témat maturitní práce s obhajobou
28. 9. čtvrtek     Státní svátek
29. 9. pátek     Ředitelské volno
Říjen
4. 10. středa 14:30 výběr žáků 4. ročníku Losování témat maturitní práce s obhajobou
do 6. 10. pátek 14:30 4. ročník Odevzdání přihlášky k maturitní práci s obhajobou vedoucímu práce
23. 10. pondělí 17:00   Schůzka školské rady
28. 10. sobota     Státní svátek
26. a 27. 10. čtvrtek–pátek     Podzimní prázdniny
Listopad
1. 11. středa     Předání podepsaných zadání maturitních prací žákům
16. 11. čtvrtek     Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
17. 11. pátek     Státní svátek
22. 11. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    17:00   Schůzka zástupců SRPŠ
    17:30–19:10   Třídní schůzky rodičů
24.–25. 11. čtvrtek–sobota     Schola Pragensis – prezentace školy
do 24. 11. pátek   4. ročník První povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
Prosinec
2. 12. sobota 9:00–14:00   Den otevřených dveří – 1. termín
do 1. 12. pátek   4. ročník Uzávěrka podání přihlášek k MZK 2024 – jarní termín
22. 12. pátek     Akce školy
23. 12.–2. 1. sobota–úterý   celá škola Vánoční prázdniny
Leden 2024
3. 1. středa     Zahájení vyučování dle rozvrhu po vánočních prázdninách
11. 1. čtvrtek 15:00–18:00   Den otevřených dveří – 2. termín
do 12. 1. pátek   4. ročník Druhá povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
19. 1. pátek     Uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
31. 1. středa   ředitelka školy Vyhlášení jednotných kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
31. 1. středa     Ukončení 1. pololetí – vydání výpisů z vysvědčení

 2. pololetí

Únor 2024
2. 2. pátek     Pololetní prázdniny
12.–16. 2. pondělí–pátek     Jarní prázdniny
21. 2. středa 15:00–18:00   Den otevřených dveří – 3. termín
Březen
do 1. 3. pátek     Poslední termín odevzdání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na SPŠEaG
do 1. 3.  pátek   4. ročník Třetí povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
18. 3. pondělí do 15:30 4. ročník Odevzdání dlouhodobé maturitní práce
19. 3. úterý     Maturitní a imatrikulační ples
22. 3. pátek     Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
27. 3. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    16:45   Schůzka zástupců Společnosti přátel
    17:30   Třídní schůzky rodičů
28. 3.–1. 4. čtvrtek–pondělí     Velikonoční prázdniny
         
Duben
2. 4. úterý   4. ročník Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl – jarní termín MZK
4. 4.  čtvrtek   4. ročník PP z ČJ
3. 4.  středa   4. ročník PP z cizích jazyků
22. 4. pondělí   4. ročník Uzavření klasifikace a absence 4. ročníku
24. 4. středa   vyučující 4. ročníku Závěrečná pedagogická rada 4. ročníku
30. 4. úterý   všichni žáci Sportovně-zábavné popoledne (poslední zvonění)
        Předání učeben a šatnových skříněk tříd 4. ročníků
        Vydání vysvědčení třídám 4. ročníků
Květen
1. 5. středa     Státní svátek
2.–7. 5. čtvrtek–úterý   4. ročník  Maturitní zkouška společné části (didaktické testy - CERMAT)
8. 5. středa     Státní svátek
      4. ročník Konzultace, příprava k profilové části MZ
do 10. 5. pátek   4. ročník  Čtvrtá povinná konzultace maturitní práce s obhajobou
 9.–15. 5.      4. ročník  Praktická maturitní zkouška
      1.–3. ročník Toulky Prahou s Úžlabinou - kulturní den
20.–31. 5. pondělí–pátek    2.–3. ročník Odborná praxe 2. a 3. ročníků - ČR
        Výuka 1. ročníků dle náhradního rozvrhu
20.–24. 5.   pondělí–pátek   E4.A, I4.C Ústní maturitní zkoušky včetně obhajob
27.–31. 5.   pondělí–pátek   I4.B, I4.D Ústní maturitní zkoušky včetně obhajob
Červen
5. 6. středa   4. ročník Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
         
20. 6. čtvrtek     Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
24. 6. pondělí     Závěrečná pedagogická rada 1.–3. ročník
25. 6. úterý     Uzávěrka podání přihlášek žáků k MZ pro podzimní termín
28. 6. pátek      Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl - podzimní termín
21. 6. pátek     Poslední den výuky podle rozvrhu
25. 6. úterý   1.–3. ročník Akce tříd
26.–27. 6. středa–čtvrtek   1.–3. ročník Volno ŘŠ
24. 6. pondělí   1.–3. ročník Předávání učeben, šatnových skříněk, ostatní třídnické věci
28. 6. pátek   1.–3. ročník Vydání vysvědčení