Celoroční plán

1. pololetí

Září 2017
4. 9. pondělí 7:45 všichni Zahájení školního roku
4.–5. 9. pondělí–úterý 7:45–11:00 1.–4. ročník Přihlášení ke stravování, placení obědů. První ročník podle harmonogramu.
5. 9. úterý 7:45–10:20 1. a 2. ročník, L4.D Třídnické práce, školení ochrana člověka
7:45 E4.A, I4.B, I4.C Školení vyhl. 50, bezpečnost práce
10:30 E3.A, I3.B, I3.C Školení vyhl. 50, bezpečnost práce
9.–15. 9. sobota–pátek   výběr žáků Vodácký kurz na Vltavě
6. 9. středa 7:45 1.–4. ročník Výuka dle rozvrhu
11:30–14:20 jídelna Zahájení provozu školní jídelny - výdej obědů
7. 9. čtvrtek dle rozpisu absolventi 4. ročníku Jednodenní praktická maturitní zkouška
11.–12. 9. pondělí–úterý dle rozpisu absolventi 4. ročníku Ústní maturitní zkouška společné a profilové části – podzimní termín
18. 9. pondělí 14:10–15:00 1.–4. ročník Burza učebnic v tělocvičně
13.–15. 9. středa–pátek   1. ročník Adaptační kurz – Blaník
25. 9. pondělí   4. ročník Odevzdání přihlášek k dlouhodobé maturitní zkoušce (vedoucímu práce)
28. 9. čtvrtek     Státní svátek
29. 9. pátek     Ředitelské volno
Říjen
4. 10. středa 14:30 výběr žáků 4. ročníku Obhajoba zadání DMP před komisí
23. 10. pondělí 17:00   Schůzka školské rady
26.–27. 10. čtvrtek–pátek     Podzimní prázdniny
28. 10. pátek     Státní svátek
Listopad
8. 11. středa 15:00–18:00   Den otevřených dveří – 1. termín
17. 11. pátek     Státní svátek
15. 11. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    16:45   Schůzka zástupců Společnosti přátel
    17:30   Třídní schůzky rodičů
        Volby do školské rady
23.–25. 11. čtvrtek–sobota     Schola Pragensis – prezentace školy (Kongresové centrum)
do 30. 11. čtvrtek   4. ročník Uzávěrka podání přihlášek žáků ředitelce školy k MZ 2018 – jarní termín
Prosinec
2. 12. sobota 9:00–14:00   Den otevřených dveří – 2. termín
22. 12. pátek   celá škola Divadelní představení
23. 12.–2. 1. sobota–úterý   celá škola Vánoční prázdniny
Leden 2018
3. 1. středa 7:45   Zahájení vyučování dle rozvrhu po vánočních prázdninách
11. 1. čtvrtek 15:00–18:00   Den otevřených dveří – 3. termín
19. 1. pátek     Uzavření klasifikace za 1. pololetí
20.–26. 1. sobota–pátek   1. ročník Lyžařský kurz – Kobylnice, Hochficht
24. 1. středa   všichni vyučující Pololetní pedagogická rada
31. 1. úterý   ředitelka školy Vyhlášení jednotných kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
31. 1. středa     Ukončení 1. pololetí – vydání výpisů z vysvědčení

 2. pololetí

Únor 2018
2. 2. pátek     Pololetní prázdniny
12.–16. 2. pondělí–pátek     Jarní prázdniny
20. 2. úterý 15:00–17:00   Den otevřených dveří – 4. termín
 23. 2.  pátek 19:00   XXX. Maturitní ples 4. ročníků a imatrikulace 1. ročníků
Březen
1. 3. středa     Poslední termín odevzdání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na SPŠE
19. 3. pondělí do 15:30 4. ročník Odevzdání dlouhodobé maturitní práce
27. 3. úterý 18:00   Akademie školy
28. 3. středa   4. ročník Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl – jarní termín MZK
29.–30. 3. čtvrtek–pátek     Velikonoční prázdniny
Duben
2. 4. pondělí     Velikonoční pondělí
4. 4. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    16:45   Schůzka zástupců Společnosti přátel
    17:30   Třídní schůzky rodičů
11. 4. středa   4. ročník PP z ČJ a PP povinných zkoušek cizích jazyků
12.–28. 4.     vedení školy Přijímací zkoušky uchazečů o studium – 2018/2019
23. 4. pondělí do 16:00 vyučující 4. roč. Uzavření klasifikace všech tříd 4. ročníků
25. 4. středa   vyučující 4. roč. Závěrečná pedagogická rada 4. ročníků
30. 4. pondělí od 8:30 všichni žáci Sportovně zábavné dopoledne (poslední zvonění)
  4. ročník Předání učeben a šatnových skříněk tříd 4. ročníků, vydání vysvědčení
Květen
1. 5. úterý     Státní svátek
2.–11. 5. středa–pátek   4. ročník Společná část maturitní zkoušky - jarní termín (DT, PP)
        Konzultace pro 4. roč., příprava k profilové MZK
8. 5. úterý     Státní svátek
14 .5. pondělí 7:45   Praktická maturitní zkouška – E4.A, I4.B
15. 5. úterý 7:45   Praktická maturitní zkouška – I4.C, L4.D
14. 5.–1. 6.      výběr žáků Zahraniční odborná praxe
21. 5. –1. 6. pondělí–pátek   2. a 3. ročníky Odborná praxe 2. a 3. ročníků – ČR
  1. ročník Výuka dle náhradního rozvrhu
  4. ročník Obhajoby DMP a ústní MZK – dle časového harmonogramu
Červen
6. 6. středa   výběr žáků StreTech 2018 – prezentace středních škol na ČVUT
13. 6. středa od 17:30   Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníků (2018/2019)
21. 6. čtvrtek   všichni vyučující Uzavření klasifikace za 2. pololetí
22. 6. pátek     Uzávěrka podání přihlášek žáků k MZK pro podzimní termín
        Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl – podzimní termín MZK
25. 6. pondělí   ředitelka školy Jmenování místopředsedů a dalších členů mat. komisí - podzimní termín
  všichni vyučující Závěrečná pedagogická rada 1.–3. ročníků
    Poslední den výuky podle rozvrhu
    Poslední den provozu školní jídelny
25. 6. pondělí do 11:00   Termín odevzdání dlouhodobé maturitní práce – podzimní termín
26. 6. úterý     Školní akce
27. 6. středa   1.–3. ročník Sportovní dopoledne
28. 6. čtvrtek     Předávání učeben, kontrola šatnových skříněk, ostatní třídnické věci
29. 6. pátek 7.45   Závěr školního roku, vydání vysvědčení

Platnost 4. září 2017