Společnost přátel SPŠE a gymnázia V Úžlabině, z. s.

Je občanské sdružení rodičů nebo zákonných zástupců žáků, kteří navštěvují denní studium na SPŠE V Úžlabině 320. Členem sdružení se stane každý, kdo zaplatí členský příspěvek. Každý člen má právo oslovit vedení sdružení s návrhem či problémem souvisejícím s náplní činnosti spolku.

Cíle sdružení:

  • Podporovat studijní a zájmové aktivity žáků.
  • Podporovat kulturní a společenské akce organizované pro žáky školy.
  • Podílet se na rozhodování o stravovacích a hygienických podmínkách ve škole.
  • Přispívat na vybavení školy, které zlepšuje prostředí a pomáhá žákům školy.
  • Pomáhat škole v projektech na zlepšování podmínek pro žáky.
  • Komunikovat s vedením školy ohledně zlepšení činnosti školy na základě zpětné vazby rodičů.

Každá ze tříd si zvolí svého zástupce do valné hromady. Sdružení se schází nejméně jednou za rok. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň 30 dnů předem.

Složení představenstva:

Předseda:                     Jan Jerie

Místopředseda:             Helena Budská

Druhý místopředseda:   Michal Kroupa

Kontakt na představenstvo:  SRPS.Uzlabina@seznam.cz

Datová schránka společnosti: 2c52986

 

Příspěvky se platí na účet sdružení:

Účet:                                    280957359/0800   

Variabilní symbol:          identifikační číslo žáka

Výše příspěvku pro školní rok 2023/2024 je 700,- Kč

 

Stanovy spolku