Ve školním roce 2022/2023 nenabízíme k pronájmu žádné prostory školy.