Odborné elektrotechnické vzdělání

Složením maturitní zkoušky ve studijním oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika splňuje absolvent požadavek odborné kvalifikace podle § 19 zákona 250/2021 Sb. a podle §2, odst. a) nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Bližší informace poskytne Mgr. Josef Řehulka