Recyklohraní

Naše malá pomoc životnímu prostředí

V letech 2007–2012 se naše škola zúčastnila projektu s názvem "EKOGRAMOTNOST PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ", který byl realizován v rámci projektů sponzorovaných Evropskou unií. Projekt skončil, ale neskončily naše ekologické aktivity. Návyky, které jsme získali v průběhu projektu, nám napomáhají dále alespoň dílčím způsobem pečovat o životní prostředí. V současné době je naše škola členem Klubu ekologické výchovy.

V rámci projektu jsme zařazovali ekologickou tematiku do učebních plánů většiny vyučovaných předmětů. Nyní je již nedílnou součástí školních vzdělávacích plánů všech oborů samostatný předmět základy ekologie, který má jednohodinovou dotaci.

Ve škole pokračujeme ve třídění plastového a papírového odpadu. Zapojili jsme se do projektu RECYKLOHRANÍ, v jehož rámci odevzdáváme objemnější elektroodpad, kterého je na naší škole díky průběžné modernizaci vybavení elektrotechnických a počítačových laboratoří dostatek. Ve škole máme dvě sběrné nádoby na drobný elektroodpad, do kterých žáci mohou odevzdávat menší, vysloužilé domácí spotřebiče, sběrný box na baterie a další sběrný box na prázdné náplně tiskáren a tonery.