CISCO Networking Academy

O programu

V rámci programu CISCO Networking Academy získávají stovky tisíc studentů po celém světě možnost získat potřebné znalosti a dovednosti v oblasti vytváření, návrhu a správy počítačových sítí, správy operčního systému Linux, IoT, programování, počítačové bezpečnosti. Firma CISCO, která tento program zastřešuje, patří mezi největší firmy vyrábějící prvky počítačových sítí. Cílem tohoto programu je výchova celosvětově žádaných odborníků v oblasti počítačových sítí. Výuka probíhá po celém světě ve 165 zemích ve více než 10 000 akademiích, mezi něž patří i naše škola.

Způsob výuky

Kurzy CISCO Networking Academy se vyučují v řadě světových jazyků a při vlastní výuce se používají e-learningové materiály, interaktivní nástroje, praktické práce v laboratořích a online testy, které každému studentovi poskytují okamžitou zpětnou vazbu o výsledcích jeho vzdělávání.

 

Přehled kurzů a certifikací

Kurzy v rámci CISCO Networking Academy Program jsou navrženy tak, aby pomohly studentům nalézt po jejich absolvování odpovídající pracovní uplatnění, aby je motivovaly k dalšímu vzdělávání a získávání mezinárodně uznávaných certifikací. Do každého kurzu je zařazena výuka ve třídě, online testování, praktické práce a používání interaktivních výukových nástrojů. Všechny tyto prostředky pak mají ve svém důsledku pomoci studentům v úspěšném absolvování kurzu.

Organizace kurzů na škole

V rámci programu CISCO Networking Academy jsou studenti během 1. ročníku studia oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE v rámci předmětu hardware a sítě a software připravováni na získání certifikátu z kurzu IT Essentials orientovaného na základní znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a zabezpečení počítačů a počítačové sítě.

Vzhledem k tomu, že originální studijní materiály jsou v angličtině a v anglickém jazyce probíhají jak průběžné, tak závěrečné testy, nabízíme jako jeden z povinně volitelných předmětů odbornou angličtinu. Samotné testy pro získání certifikátu pak studenti zpravidla skládají v průběhu celého studia v rámci nepovinného kroužku. Pro výuku samotnou i samostudium je k dispozici i česká verze kurikula IT Essentials, na jehož překladu se podílel Ing. David Čepička.

Ve všech ročnících studia mají studenti oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE v rámci předmětu hardware a sítě orientovánu výuku na počítačové sítě. Samotné učivo je obsahově v souladu s požadavky třísemestrálního kurzu CCNA Networking. Studenti tak mohou postupně získat certifikáty potvrzující úspěšné absolvování každého semestru.  I v tomto případě projdou zájemci o certifikát příslušnými testy v rámci nepovinného kroužku.

Výuka ve volitelné specializaci Kybernetická bezpečnost probíhá dle kurzu CybeOps Associate

Výuka operačního systému Linux probíhá v předmětu operační systémy dle obsahu kurzů NDG Linux EssentialsNDG Linux I. a částečně NDG Linux II.

Studium v rámci CISCO Networking Academy je sice přednostně určeno studentům oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, nicméně v případě zájmu mohou skládat příslušné zkoušky a následně získávat certifikáty i studenti oboru ELEKTROTECHNIKA. V tomto případě však zájemci musí počítat s tím, že budou studovat formou samostudia s možností odborných konzultací. Studijní materiály akademie jsou k dispozici zdarma pro všechny žáky školy.

Bližší informace týkající se možností absolvování jednotlivých kurzů a získání mezinárodních certifikátů na naší škole poskytne Mgr. Radka Müllerová.