PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – TERMÍN JARO 2024 hons | 15. 11. 2023

Nejpozději do 22. 11. 2023 obdrží žáci 4. ročníku přihlášky k maturitní zkoušce. Vyplněné přihlášky je třeba odevzdat třídnímu učiteli do 29. 11. 2023. Žáci, kteří opakují vybrané zkoušky, mají přihlášky k dispozici na studijním oddělení. Pokyny jim byly zaslány také do školních e-mailových schránek.

Finální termín pro odevzdání přihlášek je stanoven právním předpisem na 1. 12. 2023. Po tomto termínu:

  • nelze přihlášky k maturitní zkoušce přijmout,
  • není možné provádět v podané přihlášce jakékoliv změny.