Matematické úspěchy našich studentů – Matematická olympiáda, Matematický náboj hons | 21. 04. 2024

Matematická olympiáda – kategorie B a C

Do klauzurní části školního kola postoupilo 5 studentů, kteří v rozsahu 5 vyučovacích hodin samostatně řešili 3 neznámé úlohy bez použití jakékoli elektroniky, bez tabulek, bez kalkulačky. Studenti odvedli vynikající práci: do tohoto kola  postupují v kategorii B 3 studenti (Vojtěch Šitra, Lukáš Papoušek, Lukáš Chalupník), v kategorii C náš jediný řešitel (Josef Plachý) vedle pouhý​ch dalších 2 průmyslováků ze Středočeského kraje a Prahy.

MO

Matematický náboj

V kategorii Junior se ze 145 přihlášených středních škol celé republiky náš tým (Josef Plachý, Vojtěch Patera, Matyáš Černý, Lukáš Papoušek, Lukáš Chalupník) umístil na úžasném 19. místě, a ze všech průmyslových či jiných středních odborných škol je první v celé České republice.

náboj

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.