Obhajoby maturitních prací a ústní maturitní zkoušky hons | 03. 05. 2024

V termínu od 20. 5. do 31. 5. 2024 budou probíhat obhajoby maturitních prací a ústní maturitní zkoušky. Podrobné harmonogramy pro jednotlivé třídy byly zveřejněny v MS Teams, dále budou zveřejněny na nástěnce ve vestibulu školy. Všem maturantům přejeme hodně stěstí.