Soutěž Haxagon Skirmish Czech Republic (IT a kybernetická bezpečnost) hons | 17. 05. 2024

Naše škola se přihlásila do soutěže v oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti Haxagon Skirmish Czech Republic. Soutěž je v první řadě určena studentům oboru Informační technologie a specializace Kybernetická bezpečnost (případně studentům, kteří o volbě této specializace uvažují), nicméně účastnit se může každý žák naší školy.

Haxagon je česká CTF platforma pro teoretickou výuku i praktická cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožňuje i realizaci soutěží typu CTF. Soutěž probíhá od 24. května do 31. května 2024 online formou na platformě Haxagon, do které žáci získají zdarma přístup po dobu přípravy na soutěž a po dobu soutěže. Podrobné informace jsme zveřejnili v MS Teams.

haxagon