Formuláře a další dokumenty pro přijaté uchazeče

Povinně a nepovinně volitelné předměty

Přihláška – nepovinně volitelné předměty oboru Elektrotechnika

Informace o nepovinně volitených předmětech – obor Elektrotechnika

Přihláška – povinně volitelné předměty oboru Informační technologie

Informace o povinně volitelných předmětech – obor Informační technologie

Přihláška – povinně volitelné předměty oboru Gymnázium

Informace o povinně volitelných předmětech – obor Gymnázium

Adaptační kurz a průkaz ISIC

Přihláška na adaptační kurz

Potvrzení o bezinfekčnosti – adaptační kurz

Žádost o vystavení průkazu ISIC

Informace o průkazu ISIC na naší škole

Informační povinnost – průkaz ISIC