Historie školy

Historie SPŠEaG V Úžlabině se začala psát v druhé polovině 20. století, kdy v prostorách bývalé jedenáctileté školy z roku 1958 byla otevřena nová střední průmyslová škola na Praze 10. Dne 1. září 1984 nastoupili do osmi tříd první žáci. Výuka byla zahájena v maturitních oborech čtyřletého denního studia strojírenská technologie, strojírenské konstrukce, elektronické počítačové systémy a automatizační technika. Začínající pedagogický sbor tvořilo tehdy pouze 19 učitelů. V následujících letech postupně narůstal počet tříd a žáků, a tím zároveň i počet pedagogických a ostatních nepedagogických pracovníků. 

Podoba jedenáctileté školy na počátku 60. let 20. století.

Výraznou změnu v profesní orientaci školy přineslo ukončení výuky strojírenských oborů a její zaměření na elektrotechniku. Od 1. září 1987 byli do šesti tříd přijímáni žáci pouze do oborů elektronické počítačové systémy a automatizační technika. O rok později byla zahájena výuka nového oboru elektronická a sdělovací zařízení se zaměřením na přístrojová zdravotnická zařízení. Škola se začínala v jednotlivých typech studijních oborů výrazněji profilovat v oblasti elektroniky a zejména výpočetní techniky v souladu se stávajícími trendy.

Podoba jedenáctileté školy na počátku 60. let 20. století.

 

 S těmito změnami vyvstala potřeba většího počtu laboratoří, dílen a dalších odborných učeben. Situace byla řešena rozsáhlou přístavbou další části budovy a výstavbou nového objektu dílen v prostorách dvora. 

Práce na nové přístavbě byly započaty roku 1987. Stavba byla dokončena o dva roky později. Na počátku nového školního roku 1989/1990 mohlo proběhnout slavnostní otevření nových školních budov.

Práce na nové přístavbě byly započaty roku 1987.

Stavba byla dokončena o dva roky později. Na počátku nového školního roku 1989/1990 mohlo proběhnout slavnostní otevření nových školních budov.

O dva roky později upravilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy název školy na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, jak ji známe dnes.

Během posledních dvaceti let se skladba studijních oborů ještě párkrát více či méně obměnila. Z důvodu nárůstu zájmu o ekonomické obory i větší poptávky po jejich absolventech na trhu práce byly otevřeny na několik let další nové obory se zaměřením na management a ekonomiku v oblasti elektrotechniky. Od 1. září 2003 byla zahájena výuka nových studijních oborů informační technologietechnické lyceum.

V roce 2011 se škola vrátila k výuce oboru lékařské přístroje, který byl zde vyučován již v 90. letech minulého století. V oboru technické lyceum se zaměření rozšířilo nejenom na oblasti programování, ale též na průmyslový design. Úpravy tematických plánů, které se každoročně provádějí, se týkají zejména odborných předmětů v souvislosti s modernizací a rozvojem informačních technologií.

V posledních letech SPŠE V Úžlabině navázala užší spolupráci jednak se základními školami, zejména z blízkého okolí, a každoročně nabízí žákům technické workshopy a soutěž v oblasti ICT, a tím jim přibližuje obsahovou náplň studijních oborů, a jednak i se školami vysokými, aby tak svým studentům poskytla možnost dalšího osobního rozvoje. SPŠE V Úžlabině spolupracuje zvláště s Fakultou elektrotechnickou Fakultou informatiky ČVUT v Praze a s Fakultou biomedicínského inženýrství v Kladně.

Od 1. 9. 2023 byla zahájena výuka nového studijního oboru gymnázium. V této souvislosti došlo i k úpravě názvu školy na Střední průmyslová škola a gymnázium V Úžlabině.     

Pohled na současnou podobu školy z ulice V Úžlabině.
 

Pohled na současnou podobu školy z ulice V Úžlabině.