Pedagogický sbor Mgr. Martina Adámková

Funkce: výchovná poradkyně
Vyučované předměty:
 • ČJL - Český jazyk a literatura
 • ZSV - Základy společenských věd
Konzultace: pátek 14:15–15:00

Kontakty:

Email: adamkova@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 252

Kabinet: 207B (druhé patro)

► Ukončené vzdělání

 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a výtvarná výchova

► Odborné certifikace

 • Hodnotitel ústní a písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
 • Hodnotitel ústní a písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro žáky s PUP

► Absolvovaná školení a semináře

 • Kurz dějin umění pro pokročilé I, II, III, IV
 • Kurz anglického jazyka (JARO)
 • Školení poučených uživatelů (uživatelské ICT znalosti a dovednoti, úroveň Z, P0, P1)
 • Konference středních škol k alternativním výukovým metodám
 • Vzdělávání s Internetem na SŠ
 • Román a reportáž
 • Próza s tematikou osamocené existence
 • Kafkova Proměna a poetika absurdní prózy
 • Literárněhistorické toulky Prahou
 • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny