Pedagogický sbor RNDr. Jana Bažantová

Vyučované předměty:
  • FYZ - Fyzika
  • MAT - Matematika
Konzultace: pátek 14:15–15:00

Kontakty:

Email: bazantova@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 223

Kabinet: 116 (první patro)

► Ukončené vzdělání

  • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, obor Přibližné a numerické metody

► Další ukončené vzdělání

  • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, obor Přibližné a numerické metody - rigorózní zkouška
  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, doplňující pedagogické studium pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ

► Odborné certifikace

  • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky

► Absolvovaná školení a semináře

  • Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti
  • Semináře k úlohám domácího kola matematické olympiády