Pedagogický sbor Ing. David Čepička

Funkce: vedoucí předmětové skupiny odborných předmětů ITE, garant předmětů základy přírodních věd (BIO, CHE, ZPV, PP) a programové vybavení (SW, OS)
Vyučované předměty:
 • OS - Operační systémy
 • SW - Software
 • KB - Kybernetická bezpečnost
Konzultace: středa 7:00–7:45

Kontakty:

Email: cepicka@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 264

Kabinet: 124 (první patro)

Třídní učitel: I3.B

► Ukončené vzdělání

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (technologie organických látek)

► Další ukončené vzdělání

 • Ostravská univerzita v Ostravě, učitelství informatiky pro střední školy
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, učitelství chemie pro střední školy

► Odborné certifikace

 • MTA (Microsoft Technology Associate) 98-367: Security Fundamentals
 • MTA (Microsoft Technology Associate) 98-349: Windows Operating System Fundamentals
 • MTA (Microsoft Technology Associate) 98-365: Windows Server Administration Fundamentals
 • MTA (Microsoft Technology Associate) 98-366: Networking Fundamentals
 • Školení Mikrotik - certifikát MTCNA (Mikrotik Certified Network Associate)
 • Školení Mikrotik - certifikát MTCWE (Mikrotik Certified Wireless Engineer)
 • Školení CISCO IT Essentials, CCNA Exploration 1,2, 3, 4 (na úrovni lektora)
 • Školení Microsoft Windows Server 2008
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky pro žáky s PUP
 • Školení CISCO CCNA CyberOps (na úrovni lektora)
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator Associate

► Absolvovaná školení a semináře

 • Vzdělávací kurz Microsoft M2273 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 • Specializační kurz úrovně S - Nové trendy ve výuce chemie v ČR a EU
 • Chemické experimenty ve výuce
 • Kurz osobnostní a sociální výchovy - úroveň A
 • Školení poučených uživatelů (uživatelské ICT znalosti a dovednosti, úroveň Z, P0 a P1)
 • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny