Pedagogický sbor Mgr. Dana Havlíková

Funkce: garant předmětu český jazyk a literatura
Vyučované předměty:
 • ČJL - Český jazyk a literatura
 • NJ - Německý jazyk
Konzultace: středa 14:15–15:00; pro I1D (dívky) + L4E středa 7:00–7:40

Kontakty:

Email: havlikova@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 252

Kabinet: 207B (druhé patro)

Třídní učitel: I3.D

► Ukončené vzdělání

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

► Odborné certifikace

 • Hodnotitel ústní a písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
 • Hodnotitel ústní a písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro žáky s PUP
 • Hodnotitel ústní a písemné maturitní zkoušky z německého jazyka
 • Hodnotitel ústní a písemné maturitní zkoušky z německého jazyka pro žáky s PUP
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky pro žáky s PUP

► Absolvovaná školení a semináře

 • Knihovnický kurz při PÚP
 • Školení poučených uživatelů (uživatelské ICT znalosti a dovednosti)
 • Vzdělávací program Cesta do hlubin kantorovy duše
 • Kurz Jan získat energii a udržet si ji
 • Seminář Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj ZŠ a SŠ
 • Literárně historické toulky Prahou
 • Źánry soudobé prózy
 • Vzdělávací program Maturitní zkouška z ČJL a Nová maturita z ČJL
 • Vzdělávací program Příběh Pražského hradu
 • Netradiční hodiny českého jazyka a literatury
 • Proměnlivé hranice stylů a slohových útvarů
 • Možnosti projektové výuky ve středoškolském literárním semináři
 • Mluvený projev v hodinách českého jazyka
 • Seminář Landeskunde Schweiz
 • Velké osobnosti německé literatury pocházejících z Čech
 • Koncepce nových maturit z němčiny
 • Práce s počítačem a internetem ve výuce němčiny
 • Metodicko-didaktický seminář Österreichische Landeskunde in Hueber-Lehrwerken
 • Vzdělávací program Wie sage ich das auf Deutsch?
 • Základní neodkladná resuscitace a první pomoc dětí a dospělých
 • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny
 • Certifikát GDPR
 • Němčina pro profesní uplatnění – cíle, metody a materiály

► Ostatní

 • Vedoucí KMD
 • Organizace zájezdů do německy mluvících zemí
 • Organizace fotografické soutěže na škole
 • Organizace sbírky Postavme školu v Africe na škole