Pedagogický sbor Ing. Bc. Petr Hellebrand

Funkce: správce počítačové sítě
Vyučované předměty:
 • ŘA - Řídicí aplikace
 • DT - Digitální technika
 • ŘT - Řídicí technika
 • APC - Aplikační cvičení
 • TK - Technické kreslení
Konzultace: pátek 14:15–15:00

Kontakty:

Email: hellebrand@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 263

Kabinet: 129 (první patro)

Třídní učitel: E4.B

► Ukončené vzdělání

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, obor Inženýrská mechanika a mechatronika

► Další ukončené vzdělání

 • Masarykův ústav vyšších studií, obor Učitelství odborných předmětů
 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor Kybernetika a robotika (od 2013 - dosud)

► Odborné certifikace

 • Mikrotik MTCNA (2014)
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (§ 11 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) (2013)
 • Autodesk SketchBook Designer (2012)
 • Digis - Spectrum Z510: Obsluha a údržba 3D tiskárny (2011)
 • Cisco CCNA Exploration: Network Fundamental (2011)
 • Nexnet - Edgecam: frézování, soustružení, Part Modelář (2011)
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky (2010)
 • Autodesk AutoCAD - rozdílový kurz (2009, 2010, 2011, 2012, 2016)
 • Autodesk Inventor - rozdílový kurz (2009, 2010, 2011, 2017)
 • Autodesk Inventor: Essential (2008)
 • Autodesk AutoCAD: Essential Training (2008)
 • SKL - Využití operačního systému Linux ve školském prostředí (2004)

► Absolvovaná školení a semináře

 • LabView: Simulace elektrických obvodů a grafické programování ve výuce (2014)Activ ČVUT FEL: Robotický LEGO seminář (2013)
 • Schneider Electric - Malý řídicí systém Zelio Logic (AUT-ZEL) (2012)
 • Amit DetStudio I - Řídicí systém AMiNi (2011)
 • Europass mobilita: InBIT - Tvorba a simulace elektropneumatických obvodů (2010)
 • Conference: Interaktivní tabule ActivBoard ve výuce (2009)