Pedagogický sbor PhDr. Ing. Lukáš Hons

Funkce: statutární zástupce ředitelky, zástupce pro provoz školy, garant předmětů skupiny AS a IKT, garant předmětu EKO, vedoucí testovacího střediska ECDL
Vyučované předměty:
 • AS - Aplikační software
 • EKO - Ekonomika
Konzultace: pondělí 14:15–15:00

Kontakty:

Email: hons@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 230

Kabinet: 013 (přízemí)

► Ukončené vzdělání

 • ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, obor Podnikání a administrativa

► Další ukončené vzdělání

 • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Andragogika a management vzdělávání
 • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Management vzdělávání
 • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Školský management
 • ČZU v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, učitelství odborných předmětů

► Odborné certifikace

 • MOS (Microsoft Office Specialist) 77-418: Microsoft Office Word
 • MOS (Microsoft Office Specialist) 77-420: Microsoft Office Excel
 • MOS (Microsoft Office Specialist) 77-422: Microsoft Office Powerpoint
 • Certifikát ECDL Core za ztížených podmínek (M1–M7, M10, M12, M14, M15, M16, M17, M27, M346)
 • Certifikát ECDL Expert za ztížených podmínek (AM3, AM4, AM5, AM6, AM7, AM8)
 • ECDL tester (úroveň Core a Advanced)
 • Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky – PUP
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce školního maturitního komisaře společné části maturitní zkoušky

► Absolvovaná školení a semináře

 • Konzultační seminář pro management škol
 • Efektivní vedení porad
 • Pokročilé zpracování textu
 • Pokročilá práce s tabulkami
 • Pokročilé použití databází
 • Pokročilá prezentace
 • Spolupráce a sdílení informací na Internetu
 • Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky
 • Tvorba webových stránek a publikace na Internetu
 • Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií
 • Aktuality ve výuce ekonomiky (akreditace MŠMT)
 • Jazykový pobyt v zahraničí (English language institute - NSTS Malta)

► Ostatní

 • Učební texty: Ekonomika I, Ekonomika II, Daně a daňová soustava ČR
 • Tester a hodnotitel ECDL testů