Pedagogický sbor RNDr. Jiří Kopal

Vyučované předměty:
  • FYZ - Fyzika
  • ZE - Základy elektrotechniky
  • HSc - Hardware a sítě - cvičení
Konzultace: pondělí 14:15–15:00, čtvrtek 11:30–12:15, 12:25–13:10

Kontakty:

Email: kopal@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 223

Kabinet: 116 (první patro)

► Ukončené vzdělání

  • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, obor Fyzika mezních oborů

► Další ukončené vzdělání

  • Univerzita Jana Amose Komenského, doplňující pedagogické studium pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ

► Absolvovaná školení a semináře

  • Nadace Depositum Bonum: Aktivizující výuka fyziky – žákovská badatelská činnost
  • E-pedagog.cz: 66 demonstračních experimentů ze středoškolské fyziky