Pedagogický sbor PhDr. Miluše Moravcová

Vyučované předměty:
  • OA - Odborná angličtina
  • AJ - Anglický jazyk
Konzultace: středa 14:15–15:00

Kontakty:

Email: moravcova@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 247

Kabinet: 206 (druhé patro)

Třídní učitel: I3.B

► Ukončené vzdělání

  • FF UK Praha, obor učitelství pro jazykové školy angličtina – němčina

► Další ukončené vzdělání

  • FF UK Praha rozšiřující studium: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - historie

► Odborné certifikace

  • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce školního maturitního komisaře
  • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky
  • Hodnotitel ústní zkoušky a písemné práce společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka
  • Hodnotitel ústní zkoušky a písemné práce společné části maturitní zkoušky z německého jazyka
  • Hodnotitel ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky pro žáky s PUP MZ – cizí jazyky

► Absolvovaná školení a semináře

  • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny