Pedagogický sbor Mgr. Josef Řehulka

Funkce: garant předmětu Základy silnoproudu (ZSI)
Vyučované předměty:
 • PRA - Praktická cvičení
 • ZSI - Základy silnoproudu
 • ZE - Základy elektrotechniky
Konzultace: pátek 14:15–15:00

Kontakty:

Email: rehulka@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 264

Kabinet: 124 (první patro)

► Ukončené vzdělání

 • Ostravská univerzita, učitelství elektrotechniky a strojírenství pro střední školy

► Odborné certifikace

 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (§ 6 a § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.)
 • Mezinárodní certifikát z ruského jazyka, státní zkouška Ruské federace
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky
 • Certifikát GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 • Osvědčení o absolvování modulu Základy informatiky – Ostravská univerzita
 • Osvědčení o odborné způsobilosti pro práci instruktora základního školního lyžování
 • Certifikát ČČK – zdravotník zotavovacích akcí

► Absolvovaná školení a semináře

 • Školení z bezpečnosti práce a ochrany před úrazem elektrickým proudem (Instalace Praha 2018)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávací akce MŠMT – Škola a emoce

► Ostatní

 • 25 let praxe v provozní elektrotechnice