Pedagogický sbor Mgr. Aneta Rezková

Funkce: školní metodik prevence
Vyučované předměty:
 • AJ - Anglický jazyk
 • OA - Odborná angličtina
 • B2F - Anglický jazyk - B2F
Konzultace: úterý 7:00–7:45

Kontakty:

Email: rezkova@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 231

Kabinet: 206 (druhé patro)

Třídní učitel: I2.D

► Ukončené vzdělání

 • AKCENT College – anglický jazyk
 • FILOZOFICKÁ FAKULTA Univerzity Karlovy – učitelství pedagogiky, andragogika a personální říezní

► Další ukončené vzdělání

 • FILOZOFICKÁ FAKULTA Univerzity Karlovy – studium pro výchovné poradce

► Odborné certifikace

 • Hodnotitel ústní zkoušky a písemné práce společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka
 • Hodnotitel ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky pro žáky s PUP MZ – cizí jazyky
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky – PUP

► Absolvovaná školení a semináře

 • Internet ve výuce AJ
 • Certifikát GDPR
 • Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva
 • Nový pohled na žáky se SPU
 • Společné vzdělávání krok za krokem (inkluze)
 • Pražské fórum primární prevence rizikového chování na téma agrese a agresivní chování
 • Výchovné a kariérové poradenství
 • Using the mother tongue, CUP
 • Školní klima a školní programy primární prevence
 • Cyklus metodických seminářů pro učitele - JASPEX ČVUT
 • BRIDGE the gap between authentic materials and exams, C&G
 • Jazykové a metodické vzdělávání JARO II – JASPEX ČVUT
 • Možnosti a meze poradenského psychologa
 • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny

► Ostatní

 • praxe ve funkci výchovného poradce na SŠ