Pedagogický sbor Ing. Vladimír Vorba

Vyučované předměty:
 • ZE - Základy elektrotechniky
 • PRA - Praktická cvičení
 • EM - Elektrotechnická měření
 • ZSI - Základy silnoproudu
Konzultace: pondělí 14:15–15:00, I3D úterý 11:30–12:15, E2A čtvrtek 15:50–16:35

Kontakty:

Email: vorba@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 263

Kabinet: 129 (první patro)

Třídní učitel: E1.A

► Ukončené vzdělání

 • VUT Brno

► Další ukončené vzdělání

 • ČVUT v Praze. Masarykův ústav vyšších studií. Doplňkové pedagogické studium

► Odborné certifikace

 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (§ 6 a 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.)
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky

► Absolvovaná školení a semináře

 • Moderní elekronika
 • Semináře firem Agilent, National Instruments o měřicích přístrojích a systémech
 • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny