Aktuality

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PODZIM 2024 hons | 12. 06. 2024

Informace o přihlašování k podzimnímu termínu MZ jsme publikovali v prostředí MS Teams.

KRAJSKÉ KOLO SOČ – ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ hons | 11. 06. 2024

V kategorii Elektrotechnika obsadil 1. místo Ondřej Hajný z E4A s projektem "KitchenGuard". Druhé místo obsadil Tadeáš Grohmann z E4A s prací "Perníkovač". Ondřej Hajný pokračuje do celostátního kola SOČ v Pardubicích.

V kategorii Informační technologie obsadil 3. místo Matěj Kovařík z E4A s prací "TechSIm - softwarová simulace elektrických obvodů". Gratulujeme našim absolventům k výborným výsledkům.

Úspěch studentů naší školy v soutěži Haxagon Skirmish Czech Republic hons | 11. 06. 2024

Naši studenti se zúčastnili soutěže v kybernetické bezpečnosti Haxagon Skirmish Czech Republic. Naše škola byla v konkurenci dalších pražských škol vyhodnocena jako nejaktivnější a nejúspěšnější v Praze a jako čtvrtá nejúspěšnější a pátá nejaktivnější škola v ČR. Současně blahopřejeme Ondřeji Štýsovi ze třídy I2B, který skončil na 2. místě v Praze a 13. místě v celé ČR, Patriku Neradovi ze třídy I3C, který se umístil na 3. místě v Praze a 28. místě v rámci ČR, a Matyáši Černému ze třídy I2C, který se umístil na 4. místě v Praze a 41. místě v rámci ČR. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

haxagon

WORKSHOP – MODERNÍ VÝVOJ FRONTENDU (NEJEN) WEBOVÝCH APLIKACÍ V REACTU hons | 05. 03. 2024

Vývojáři firmy INSOFT vedou pro zájemce z řad našich studentů kurz, ve kterém se mohou získat znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj webových aplikací. Je zaměřen hlavně na praxi a získání takových dovedností, které budou stačit pro získání práce na pozici React vývojáře.

insoft

CORTEX PHP AKADEMIE NA ÚŽLABINĚ hons | 05. 03. 2024

Programátoři z firmy Cortex zajišťují na naší škole v průběhu 2. pololetí Cortex PHP akademii. V rámci lekcí, které jsou realizovány na půdě školy, seznámí naše studenty s tím, co je nezbytné znát ve světě profi webařů.

cortex logo