Středisko Certiport

CISCO

Autorizované testovací středisko Certiport

Na naší škole působí autorizované testovací středisko Certiport. Společnost Certiport patří mezi celosvětové přední poskytovatele certifikačních zkoušek pro akademickou sféru, firmy i pracovní trh. Naše škola tak společně s dalšími 12 tisíci středisky působícími po celém světě nabízí možnost ověření znalostí a dovedností složením některé z řady certifikačních zkoušek, a to nejen pro studenty školy, ale i pro veřejnost.

Certifikace přináší absolventům nezanedbatelné výhody na trhu práce, protože jasně deklaruje dosažení konkrétních odborných znalostí a dovedností v určité oblasti.

Autorizované testovací středisko Certiport na naší škole nabízí možnost skládání certifikačních zkoušek v oblasti produktů firem Microsoft (certifikace Microsoft Office Specialist, Microsoft Technology Associate), Autodesk (Autodesk Certified User), Adobe, HP a dalších.

Na složení vybraných certifikačních zkoušek jsou studenti připravováni v rámci výuky, pro individuální přípravu na konkrétní zkoušku a ověření znalostí jsou pak k dispozici e-booky, které jsou k dispozici na Intranetu školy (školní materiály).

Kompletní přehled všech certifikačních zkoušek včetně doporučeného postupu najdete na tomto diagramu.

Zájemci o podrobnější informace týkající se obsahu a složení certifikačních zkoušek se mohou obracet na Ing. D. Čepičku (kabinet 124).