eTwinning

Naše škola se stala součástí mezinárodní komunity evropských škol prostřednictvím tzv. eTwinningu.

Projekty 2019/2020

Projekty 2018/2019

Projekty 2017/2018

Projekty 2016/2017

Projekty 2015/2016

Projekty 2014/2015

Projekty 2013/2014

Projekty 2012/2013

Co je eTwinning?

eTwinning je aktivita podporující mezinárodní spolupráci škol v Evropě prostřednictvím ICT nástrojů. Jde o bezpečné a uzavřené prostředí jen pro zaregistrované účastníky. Zapojit se mohou učitelé a žáci všech typů škol (MŠ, ZŠ, SŠ). Na základě registrace se škola, učitelé a jejich žáci stanou součástí internetové komunity, kde mohou vyhledat zahraničního partnera a realizovat společně projekt a další aktivity.

Proč se zapojit?

 • Velký výběr partnerských škol
 • Podpora projektové spolupráce (semináře, konference, možnost dalšího vzdělávání učitelů, ocenění kvality projektů škol)
 • Zapojení žáků do evropské komunikace (evropský rozměr výuky, komunikace s využitím cizích jazyků a ICT, možnost využití ve všech předmětech)

Co je eTwinningový projekt?

 • Dvě a více evropských škol realizují vzdělávací aktivitu pomocí ICT
 • Alespoň jeden partner musí být ze země EU (nejen z ČR)
 • Účastníci projektu jsou učitelé a žáci
 • Účastníci využívají v praxi své znalosti cizích jazyků a informačních technologií, setkávají se s kulturními odlišnostmi a učí se týmové spolupráce

Každoročně realizujeme nejméně dva autorské projekty a často se stáváme účastníky nebo spoluautory dalších zahraničních projektů. Většina našich realizovaných projektů je v anglickém jazyce. Studenti prostřednictvím ICT nejen komunikují se studenty z evropských zemí, ale i pracují v mezinárodních týmech, učí se toleranci a vzájemnému porozumění. Často také nacházejí nová přátelství.

Veškeré další informace na www.etwinning.net, www.etwinning.cz

Koordinátorkou projektu je Mgr. Lenka Aoudj

Projekty ve školním roce 2019/2020

„READY FOR WORK” Projekty třídy I1.B

Cíle a obsah projektu:

 • zlepšit slovní zásobu na téma „Jobs and employment“
 • jak napsat životopis a motivační dopis
 • vytvořit tematický slovník, kvízy, interaktivní cvičení
 • zlepšit komunikaci a týmovou práci

Hlavní partner: Itálie (komunikační jazyk – angličtina)

Certifikát projektu

Projekty ve školním roce 2018/2019

SCHOOL MAG. Projekt třídy I2.C

Autorský projekt České republiky.

Cílem projektu vytvořit jedno vydání mezinárodního studentského časopisu zaměřeného na kulturu a zábavu. Žáci pracovali ve skupinách, komunikačním jazykem byla angličtina.

Partnerské školy: Francie, Itálie, Belgie, Maďarsko, Srbsko

Certifikát projektu

Projekty ve školním roce 2017/2018

HOME AND LIVING. Projekt třídy E3.A

Home and living

Autorský projekt České republiky.

Cílem projektu bylo přiblížit a porovnat formy bydlení v České republice a v zahraničí. Studenti si procvičili svoji komunikativní znalost anglického jazyka a také se dozvěděli, jak se bydlí v zahraničí.

Partnerské školy: Itálie, Albánie

Certifikát projektu

Projekty ve školním roce 2016/2017

ABOUT OUR SCHOOL. Projekt třídy E2.A

About our school

Autorský projekt České republiky.

Cílem projektu bylo představit školu a školní prostředí z pohledu studentů. Studenti pracovali v týmech, procvičili si svoji komunikativní znalost anglického jazyka a také se dozvěděli, jak se studuje v zahraničí.

Partnerské školy: Itálie, Polsko, Rumunsko

Certifikát projektu