PROJEKTY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS A DALŠÍ ZAHRANIČNÍ MOBILITY

Zahraniční odborné stáže absolventů 4. ročníků ve školním roce 2021/2022 - Irsko, Dublin

Skupina 6 absolventů 4. ročníků vycestovala v červnu 2022 na krátkodobou třítýdenní stáž do irského Dublinu. Své zkušenosti a zážitky popsali v detailní zprávě i prezentaci.

Závěrečná zpráva – Hájek

Závěrečná zpráva – Kmoch

Závěrečná zpráva – Kománek

Závěrečná zpráva – Sedlecký

Závěrečná zpráva – Strachoň

Prezentace

Zahraniční odborné stáže žáků 3. ročníků ve školním roce 2021/2022 – Španělsko, Alicante

Skupina 12 žáků 3. ročníků vycestovala v květnu 2022 na krátkodobou třítýdenní stáž do španělského Alicante. Své zkušenosti a zážitky popsali v detailní zprávě i prezentaci.

Závěrečná zpráva – Ambrož

Závěrečná zpráva – Čermoch

Závěrečná zpráva – Hnízdo

Závěrečná zpráva – Chmela

Závěrečná zpráva – Kočař

Závěrečná zpráva – Krebs

Závěrečná zpráva – Krob

Závěrečná zpráva – Loužecký

Závěrečná zpráva – Novotný

Závěrečná zpráva – Richterová

Závěrečná zpráva – Ruth

Závěrečná zpráva – Špác

Závěrečná zpráva – Štika

Prezentace I.

Prezentace II.

Prezentace III.

Prezentace IV.

STAFF MOBILITY ROK 2020–2022

erasmus

Naší škole byl opět schválen projekt v rámci programu Erasmus+ Staff mobility. Všechny učitelské mobility budou uskutečněny v kalendářním roce 2022.

Celkem vycestují 4 pedagogové do německé partnerské školy v Hamburku, kde se budou účastnit těchto mobilit:

  • job shadowing (návštěva ve výuce, diskuse s žáky, učiteli),
  • teaching assignment (výuka v partnerské škole).

Jeden pedagog vycestuje do zahraničí na profesní kurz v rámci Future Classroom Lab, kde si osvojí nové možnosti výuky v rámci individualizovaného vyučování a za pomocí ICT nástrojů.

Název projektu: Zahraniční mobilita učitelů

Závěrečná zpráva – Michael Folbr

Závěrečná zpráva – Dennis Ryšánek

Závěrečná zpráva – Česlav Řehák

Závěrečná zpráva – Tamara Schreiberová

Závěrečná zpráva – Lenka Aoudj

Odkaz na webové stránky projektu

Odborná stáž absolventů 4. ročníků v zahraničí ve školním roce 2018/2019

erasmus

Dva absolventi 4. ročníků vycestovali v červnu 2019 na dlouhodobou tří měsíční stáž do irského Dublinu. Během stáže pracovali ve firmách zaměřeních na IT technologie.

Závěrečná zpráva – Bouška

Prezentace – Bouška

Závěrečná zpráva – Kučera

Prezentace – Kučera

Erasmus

Odborná stáž absolventů 4. ročníků v zahraničí ve školním roce 2020/2021

erasmus

V letních měsísích školního roku 2020/2021 vyjel výběr žáků absolventů na 3 týdny na odborné praxe do Španělska (Valencie). Jedná se o odbornou praxi v podnicích a institucích v oblasti elektrotechniky a informačních technologií.

Závěrečná zpráva – Brabenec, Folbr, Sochor, Kolaja

Závěrečná zpráva – Daněk

Závěrečná zpráva – Hataš

Závěrečná zpráva – Křížová

Závěrečná zpráva – Nurymov

Závěrečná zpráva – Soukup

Fotografie

Prezentace

Odborné praxe žáků 2. a 3. ročníků v zahraničí ve školním roce 2018/2019

erasmus

Škole byl opět schválen projekt v rámci Erasmus+ (Vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě)

V květnu školního roku 2018/2019 vyjel výběr žáků 2. a 3. ročníků na 3 týdny na odborné praxe do Anglie a Irska (Portsmouth, Dublin, Cork). Jedná se o odbornou praxi v podnicích a institucích v oblasti elektrotechniky a informačních technologií.

Závěrečná zpráva – Bartošek

Závěrečná zpráva – Blažanin

Závěrečná zpráva – Brabec

Závěrečná zpráva – Brabenec

Závěrečná zpráva – Branžovský

Závěrečná zpráva – Bureš

Závěrečná zpráva – Aschenbrenner

Závěrečná zpráva – Fiala

Závěrečná zpráva – Hrdličková

Závěrečná zpráva – Kundela

Závěrečná zpráva – Malátek

Závěrečná zpráva – Matonoha

Závěrečná zpráva – Pešek

Závěrečná zpráva – Spurný

Závěrečná zpráva – Valeš

Závěrečná zpráva – Vondráček

Závěrečná zpráva – Horčík

Závěrečná zpráva – Hořenín

Závěrečná zpráva – Kudrna

Závěrečná zpráva – Praks

Závěrečná zpráva – Reitšmíd

Závěrečná zpráva – Schreiter

Závěrečná zpráva – Smíšek

Závěrečná zpráva – Sochor

Závěrečná zpráva – Šlefr

Závěrečná zpráva – Štengl

Závěrečná zpráva – Tesařík

Závěrečná zpráva – Tvrdík

Závěrečná zpráva – Vyšín

Závěrečná zpráva – Zahrádka

Závěrečná zpráva – Zeiner

Kontaktní seminář pro koordinátory programů Erasmus+

erasmus

Mezinárodní aktivita v rámci spolupráce národních agentur programu Erasmus+

(TCA Transnational Cooperation Activities between National Agencies)

Účastník: Mgr. Lenka Aoudj (účast na základě výběrové procedury Domu zahraniční spolupráce)

eramus_1

Kontaktní seminář se konal od 21.–23. října 2019. Akce se účastnilo cca 30 účastníků z různých zemí a institucí. Pořádající organizací byla irská agentura LÉARGAS. Mezi účastníky patřili učitelé z evropských škol, zástupci neziskových organizací a zprostředkujících agentur. Mezi zástupce zúčastněných států patřilo např. Švédsko, Dánsko, Finsko, Litva, Estonsko, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Nizozemí, Německo atd. Komunikačním jazykem byla angličtina.

  

Seminář byl zaměřen na vedení projektu. Celá akce byla rozdělena do 3 dnů. První den v odpoledních hodinách probíhalo představení účastníků prostřednictvím akce “Fair networking”. Během této aktivity každý z účastníků prezentoval svoji školu nebo organizaci, postavení v ní, aktivity, které se týkají programu Erasmus

Další den probíhalo intenzivní interaktivní školení a aktivity k tématu Project management. Řešili jsme, jaké aktivity je třeba obsáhnout v rámci plánování projektu, před samotným projektem, jaké aktivity uskutečnit během projektu a na co nezapomenout po jeho skončení. Celý den probíhala školení různých školitelů a zkušených projektových manažerů.

Večer následoval kulturní program včetně večeře v tradiční irské restauraci.

Třetí den byl zaměřen na inkluzi, dále na možná budoucí partnerství a evaluaci akce.

Téma inkluze je prioritním v programu Erasmu+. V dopoledních hodinách vystoupil expert irské národní agentury a vysvětlil, včetně příkladů dobré praxe, jak je důležité začlenit inkluzi do projektu.

Partnerství bylo možné prodiskutovat případně domluvit v rámci aktivity „Open Space“ v samostatné učebně.

Závěrečná evaluace proběhla formou diskuze a dotazníku.

Celá akce proběhla bez problémů, byla přínosná a zajímavá. Měla jsem možnost procvičit si odbornou terminologii týkající se programu Erasmus+, navázat nové kontakty pro případná budoucí partnerství, ale i poznat irskou pohostinnost.

 

Mezinárodní aktivita v rámci spolupráce národních agentur programu Erasmus+

(TCA Transnational Cooperation Activities between National Agencies)

Účastník: Mgr. Lenka Aoudj

Kontaktní seminář se konal od 6.–7. května 2019. Akce se účastnilo cca 30 účastníků z různých zemí a institucí. Pořádající organizací byla AEF Europe, francouzsko-belgická agentura. Mezi účastníky byli kolegové z primárního, sekundárního i terciálního vzdělávání, ale také zástupci neziskových organizací. Mezi zástupce zúčastněných států patřila např. Belgie, Francie, Dánsko, Finsko, Litva, Slovensko, Turecko, Španělsko, Nizozemí, Rakousko atd. Na základě výběrové procedury jsem byla vybrána DZS na tuto akci.

Samotný seminář začal v pondělí 6. května ve 12:00 přivítáním organizátora, agentura AEF Europe. Všechny semináře a přednášky se konaly v hotelu, kde jsem byla ubytována. Pondělní program končil kolem 18:00. Ve večerních hodinách následovala pěší prohlídka s průvodcem se zaměřením na Art Nouveau a následně večeře v místní restauraci.

Druhý den pokračovali semináře od 9:00 do 16:00 hodin. Ukončení akce bylo 16:30. Ubytování a stravu zajištovala pořádající agentura v hotelu Thon Hotel Bristol Stephanie nedaleko centra Bruselu, pondělní večeře pak byla zorganizována v místní restauraci nedaleko hotelu.

Před samotnou akcí pořádající agentura poslala pokyny ohledně organizace, programu a seznamu účastníků, institucí, kontaktů na účastníky a pokyny pro účastníky na akci Networking fair. Celá akce byla velmi dobře logisticky připravená. Obsah seminářů a přednášek splnil má očekávání. Velmi přínosné bylo sdílení vzájemných zkušeností s komunikací a šířením výsledků v rámci programu Erasmus+. Cennou zkušeností bylo i rozšíření znalostí, jaké všechny aktivity program Erasmus+ zajišťuje.

STAFF MOBILITY ROK 2018–2020

erasmus

Škola byl schválen projekt v rámci Erasmus+ Staff mobility. V rámci projektu vyjela skupina 4 pedagogů IT odborných předmětů a koordinátor projektu na mobilitu na naší novou partnerskou školu Berufliche Schule ITECH do německého Hamburku. Cílem bylo seznámit se se systémem, obsahem a formami výuky na partnerské škole, jednání o formách další spolupráce a dohoda o navazujících projektech.

Název projektu: Učíme se pro praxi

Odkaz na webové stránky projektu

 

Závěrečná zpráva – Lenka Aoudj

Závěrečná zpráva – David Čepička

Závěrečná zpráva – Radka Müllerová

Závěrečná zpráva – Petr Hellebrand

Závěrečná zpráva – David Kubát

Závěrečná prezentace z aktivity

 

Závěrečná zpráva – Blanka Suriaková

Prezentace – Blanka Suriaková

Závěrečná zpráva – Jana Formanová

Prezentace – Jana Formanová

Závěrečná zpráva – Romana Bukovská

Prezentace – Romana Bukovská

Odborné praxe žáků 3. ročníků v zahraničí ve školním roce 2017/2018

erasmus

Škole byl opět schválen projekt v rámci Erasmus+ (Vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě)

V květnu  školního roku 2017/2018 vyjede 20 žáků 3. ročníků na 3 týdny na odborné praxe do Anglie a Irska (Portsmouth, Cork). Jedná se o odbornou praxi v podnicích a institucích v oblasti IT a elektro a designu.

Závěrečná zpráva  Bláha

Závěrečná zpráva  Bouška

Závěrečná zpráva  De Beuckelaer

Závěrečná zpráva  Haman

Závěrečná zpráva  Hupcej

Závěrečná zpráva  Jandák

Závěrečná zpráva  Knáp

Závěrečná zpráva  Kučera

Závěrečná zpráva  Lenc

Závěrečná zpráva  Nahodil

Závěrečná zpráva  Nápravník

Závěrečná zpráva  Nechvátal

Závěrečná zpráva  Šimeček

Závěrečná zpráva  Tichý

Závěrečná zpráva  Tobořík O.

Závěrečná zpráva  Tobořík P.

Závěrečná zpráva  Varga M.

Závěrečná zpráva  Varga O.

Odborné praxe žáků 3. ročníků v zahraničí ve školním roce 2016/2017

erasmus

Škole byl schválen projekt v rámci Erasmus+ (Vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě)

V průběhu školního roku 2016/2017 vyjelo 24 žáků 3. ročníků na 3 týdny na odborné praxe do Anglie a Irska (Portsmouth, Birmingham, Cork). Jedná se o odbornou praxi v podnicích a institucích v oblasti IT a elektro.

Náplň práce:

  • pro obor Elektrotechnika: elektroservis, prodejna elektrospotřebičů, oprava elektrospotřebičů
  • pro obor Informační technologie: HW, opravy, recyklační centra, obchody, servis - opravy, příprava notebooku, správce sítě - ve školách, zprovoznění tiskáren apod., 3D tisk, programování, tvorba webu
  • pro obor Technické lyceum: tvorba webu, úprava fotografií, tvorba propagačního materiálu, vizitek

Místo výkonu práce: provozovny, internetové kavárny, školy, obchody, servisní střediska apod.

Výběr pracovní pozice: každému žákovi na míru

Ubytování: v rodinách

Strava: polopenze (žáci dostanou kapesné na oběd a svačiny)

Závěrečná zpráva – František Běhal

Závěrečná zpráva – Vojtěch Böhm

Závěrečná zpráva – Aleš Figr

Závěrečná zpráva – Jakub Hampl

Závěrečná zpráva – Dominik Kadera

Závěrečná zpráva – Jakub Kamberský

Závěrečná zpráva – Jiří Kopr

Závěrečná zpráva – Jan Körbler

Závěrečná zpráva – Jiří Kotlán

Závěrečná zpráva – Hana Kroupová

Závěrečná zpráva – Lenka Kroupová

Závěrečná zpráva – Jiří Kubát

Závěrečná zpráva – Petr Kubec

Závěrečná zpráva – Tomáš Mezera

Závěrečná zpráva – Adam Murcek

Závěrečná zpráva – Martin Řehka

Závěrečná zpráva – Jiří Schauer

Závěrečná zpráva – Ondřej Smetana

Závěrečná zpráva – Jan Šoulák

Závěrečná zpráva – Jan Strachota

Závěrečná zpráva – Michaela Strnadová

Závěrečná zpráva – Marek Tomčiak

Závěrečná zpráva – Filip Vacek

Závěrečná zpráva – Michal Zelený

 

Závěrečná zpráva – Lenka Aoudj

Závěrečná zpráva – David Čepička

Závěrečná zpráva – Radka Müllerová

Vzdělávání učitelů v zahraničí ve školním roce 2016/2017

erasmus

Škole byl schválen projekt v rámci Erasmus+ (Vzdělávácí mobilita jednotlivců, mobilita pracovníků škol)

Název projektu: K inovaci s inspirací
Téma projektu: Vzdělávání učitelů v zahraničí

Odkaz na webové stránky projektu

Škola vyšle učitele na kurz CLIL, učitele anglického jazyka na kurz aplikace ICT ve výuce cizího jazyka, zástupce managementu na speciální jazykový kurz pro pedagogy, učitele odborných IT předmětů na kurz vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jednoho učitele na kurz outdoor a environmentální vzdělávání.

Účastníci kurzů získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti nových metod především metody CLIL, dále předpokládáme zlepšení dovedností za využití digitálních technologií ve výuce anglického jazyka. Účastníci si také rozšíří znalosti, dovednosti a metodiku práce v oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V oblasti environmentální výchovy se seznámí s aktivitami a náměty pro outdoor výuku. To vše umožní v krátké době zavedení výše uvedených metod a poznatků do školního vzdělávacího programu a prakticky do výuky. Zlepšení jazykové kompetence managementu umožní podpořit zapojení školy do mezinárodní spolupráce a škola bude moci lépe reagovat na nabídky zahraničních škol o spolupráci.

General English in ELT – závěrečná zpráva

Using technology in ELT – závěrečná zpráva

Using technology in ELT – prezentace

Outdoor and Environmental education training – závěrečná zpráva

Outdoor and Environmental education training – pracovní list

Outdoor and Environmental education training – příprava na hodinu

Course on Teaching Pupils with Special Educational Needs - závěrečná zpráva

Course on Teaching Pupils with Special Education Needs - prezentace

Course on Teaching Pupils with Special Educational Needs - brožura

C.L.I.L. – Content and Language Integrated Learning - závěrečná zpráva

C.L.I.L. – Content and Language Integrated Learning - prezentace

 

Odborné praxe žáků 2. a 3. ročníků v zahraničí ve školním roce 2015/2016

erasmus

Naší škole byl schválen projekt v rámci Erasmus+ (Klíčová akce 1: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě). Více o odborné praxi v detailu aktuality.

Název projektu: Rozšíření nabídky stáží SPŠE V Úžlabině
Téma projektu: Počítačové sítě

V rámci tohoto projektu se vybraní žáci 2. a 3. ročníků zúčastní v termínu od 15. 5. 2016 do 28. 5. 2016 odborné praxe v Berlíně. Komunikace bude probíhat v anglickém jazyce. Projekt je připraven ve spolupráci s německým partnerem WBS Training AG podle Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET).

Účastníci získají další dovednosti, znalosti a kompetence v oblasti počítačových sítí. Hlavní důraz bude kladen na praktické dovednosti při zapojování síťových komponent, zapojení a nastavení různých webových serverů, nastavení malé firemní sítě, nastavení routeru atp. Díky nabytým znalostem a získanému certifikátu budou účastníci lépe konkurenceschopní při hledání zaměstnání.

PREZENTACE O ODBORNÉ PRAXI

ODBORNÁ PRAXE POHLEDEM NAŠICH ŽÁKŮ